Overenskomster

Uden solidaritet går det ikke

- Arbejdere mister goder, hvis de dropper solidariteten

SÆBY:Det borgerlige Danmark prøver ihærdigt at nedbryde fagbevægelsen. Hvis det lykkes, vil det være en katastrofe for lønmodtagerne. Det sagde formand Brian Pedersen i sin beretning på Dansk Metals generalforsamling i Sæby. - Den enkelte lønmodtager er prisgivet uden en overenskomst og en stærk fagforening i ryggen. Så vil magten komme til at ligge hos arbejdsgiveren, sagde Brian Pedersen. Han henviste til beregninger, der viser, hvor meget Metals overenskomster er værd. Helt præcis 21,63 kroner i timen. Eller 35.259 kroner på årsbasis per medlem. Det betyder, at fagforeningens overenskomst sikrer medlemmerne i Sæby 14,1 mio. kroner i lønposen om året. - Man hører tit folk klage over, at fagforeningenskontingenterne er alt for høje. I Metals Sæby-afdeling betales ialt 2,7 mio. kroner i fagligt kontingent om året, sagde Brian Pedersen. Han er bekymret over, at lønmodtagere i stigende omfang sætter spørgsmålstegn ved værdien af at være med i en fagforening. - Hvis man vil have del i goderne, så må man også betale til det fællesskab, der har skaffet goderne. Hvis det ikke er grundholdningen hos medlemmerne, så går det gruelig galt om ganske få år, sagde formanden. Han kom ind på, at regeringen vil afskaffe eksklusivaftalerne. - Det sikrer den enkelte arbejdsgiver større frihed til at vælge den arbejdskraft, der er billigst for ham. Uorganiserede arbejdsgivere vil få mulighed for at ansætte folk til en lavere løn og på dårligere ansættelsesvilkår. Brian Pedersen advarede lønmodtagerne om at tro, at alle goderne er en selvfølge. - Overenskomster og gode arbejdsvilkår er noget, som arbejdere og fagforeninger har kæmpet for i mange, mange år. Man har løftet opgaven, fordi man har organiseret sig i stærke foreninger med mange medlemmer. Hvis det smuldrer, så smuldrer goderne også, sagde formanden. Han understregede, at arbejdsgiverne sagtens kan se værdien af fagforeningernes arbejde. - Det er derfor, de gør alt for at tage det fra os. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og er solidariske, sagde Brian Pedersen.