Overenskomster

Uden vækst - ingen velværd

De danske lønninger kommer ind på en 2. plads ud af 33 lande, men vi er kun nummer 13, hvis man måler på produktiviteten, ifølge en opgørelse fra tænketanken Cepos, tallene viser, at vi er nummer to i lønniveau, mens vores effektivitet i produktionen kun ligger omkring middel, at produktiviteten halter i forhold til lønudgifterne medfører, at virksomheder taber konkurrenceevne til udlandet.

En cocktail af høje lønninger, lav produktivitet og knivskarp global konkurrence truer dansk velfærd og velstand, skriver dagbladet Børsen, tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA)viser, at det i dag koster 69.000 kr. mere for en virksomhed at producere i Danmark pr. medarbejder frem for i vores nabolande. Danmark har dermed overhalet Norge, som det af vores nabolande, hvor det er dyrest at producere. Hvis ikke vi kan skabe nye job, som erstatning for dem, vi mister på grund af høje lønninger i Danmark, betyder det, at vi langsomt bliver fattigere og at væksten bliver lavere, siger arbejdsmarkedseksperten Niels Westergaard-Nielsen, professor ved Handelshøjskolen i Århus. Ifølge DA's tal koster det 375.000 kr. om året at have en ansat gående i en dansk fremstillingsvirksomhed, når alt regnes med. Men væksten kommer ikke af sig selv, vi skal alle gøre en ekstra indsats og politikerne skal både regionalt og på landsplan have viljen til at give danske virksomheder de bedste erhvervsvilkår, så vi kan øge produktionen og beskæftigelsen. Danmark står over for en virkelig dyster fremtid, idet: * Mere end halvdelen af danskerne forsørges nu af staten! * Vi har verdens dyreste offentlige sektor. * Danske lønninger er steget seks gange mere end de tyske de seneste år! * Produktiviteten falder. * Vi er de ældste i verden, når vi kommer på arbejdsmarkedet efter en uddannelse, og vi får allerede lov til at stemple ud som 60-årige på trods af, at levealderen stiger markant... * Vi er på få år faldet ned af stigen fra verdens 6. rigeste land - til det 13.! * I Danmark har man ikke bare en gratis uddannelse - man får oven i købet "løn", mens man tager den! Danmark er sakket bagud og de andre lande er kommet et "hestehoved" foran og har forstået at investerer i effektivitet, infrastruktur og uddannelser, vækstdagsordenen mangler at tage det vigtigste opgør overhovedet: At udfordre den danske mentalitet og de ledelses ¬filosofier, der hersker i det kommunale system og erkende, at vi ikke kan leve af en offentlig sektor, men er dybt afhængige af produktion, viden og udvikling fra den private sektor. Det kommunale system hviler på en forestilling om, at kommunerne er dygtige til alle opgaveområder på én gang. I alt for høj grad er den offentlige sektor udfører frem for bestiller af diverse opgaver, som private virksomheder lige så godt kunne tage sig af - endda til langt billigere penge. Vi kan ikke blive ved med at leve af at "klippe hinanden", vi skal mindske den offentlige sektor og have mere gang i den private produktion, dvs. vi skal flytte folk fra det offentlige over i den private sektor. Uden vækst, ingen velfærd, så kontant kan dét siges.