Uden vikardækning på Ranum Skole

FRITIMER:Svar til Dan Christophersen, skoleleder Ranum Skole. Dan Christophersen mener, at jeg har uret i min oplysninger om mange fritimer i overbygningen på Ranum Skole. Det kan undre meget, da forældregruppen på et møde i maj netop havde dette problem oppe. Vi blev enige om at skrive et brev til skolebestyrelsen på Ranum Skole om de timer, hvor der ikke var vikardækning, når en lærer var fraværende. I brevet til skolebestyrelsen står der blandt andet, at i perioder har eleverne fra to til otte fritimer om ugen. Vi var også bekymret for, om vores unge nu også lærte det, de skulle. Som ansvarlig forældregruppe prøvede vi at komme i dialog med skolen ved førnævnte brev. Derfor kan det undre mig, at Dan ikke nævner denne henvendelse fra forældregruppen. Brevet er sendt som kopi til NORDJYSKE Stiftstidende. Vi fik det svar fra skolebestyrelsen, at de måtte prioritere med de midler, kommunalbestyrelsen havde bevilget. Derfor var der ikke vikardækning for overbygningen på Ranum Skole, men de måtte gerne blive på skolen og benytte dens faciliteter i fritimerne. Når syvende klassen fra Overlade desværre bliver flyttet, kommer den ind i overbygningen og er hermed uden vikardækning. Når dette er kommet ind i debatten, er det fordi, et hovedargumentet fra Kommunens side er: at 7. klasse i Ranum har flere timer om året end den tilsvarende 7. klasse i Overlade. På papiret ja, men ikke efter vores erfaring i den virkelige verden. På Borgermødet i Overlade lovede politikerne at se på problemet, som ikke kun er på Ranum Skole, hvilket vi må holde dem op på. Til slut vil jeg opfordre til en direkte dialog og ikke igennem avisen.