Overenskomster

Udenlandske firmaerskal følge regler

Regeringen har absolut ingen interesse i at fremme brugen af underbetalt arbejdskraft. Tværtimod deler vi det synspunkt, at udlændinge, der arbejder her i landet, som udgangspunkt skal arbejde på samme vilkår som danske arbejdstagere.

Jeg kender ikke den sag i Aalborg, som bestyrelsesmedlem i 3F Aalborg, Reidar Haubo Kogstad, omtaler 31.5., hvor politiet skulle have fungeret som blokadebrydere for underbetalte polske håndværkere. Derfor holder jeg mig til den generelle problemstilling. I østaftalen har vi lagt fast, at arbejdere fra de nye EU-lande, der ansættes hos en dansk arbejdsgiver, skal have en overenskomstmæssig eller en "sædvanlig" løn. Her har vi ingen problemer. Østaftalen fungerer efter hensigten. Sagen i Aalborg handler tilsyneladende om en polsk virksomhed, der udfører opgaver her i landet. Her gælder den danske udstationeringslov. Den polske virksomhed skal leve op til danske regler om arbejdsmiljø, ferie, arbejdstid osv. Samtidig kan danske fagforeninger kræve en overenskomst for de polske arbejdere, mens de er udstationeret i Danmark. I en række tilfælde har faglige organisationer ved brug af lovlige strejker og sympatiaktioner haft held til at indgå en overenskomst for udstationerede arbejdere. Men man kan naturligvis ikke gribe til kampskridt, som ikke er lovlige i Danmark. Så skal politiet gribe ind. Ellers ville der jo ikke være lighed for loven. Og det tror jeg da bestemt, Reidar Haubo Kogstad og 3F er enige i, at der skal være. Kogstad skriver, at arbejdsmiljøloven helt åbenlyst brydes i den aktuelle sag i Aalborg. Hvis det er tilfældet, vil jeg opfordre 3 F til at fortælle Arbejdstilsynet i Aalborg det. Udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, skal følge danske regler. Ingen tvivl om det.