EMNER

Udenlandske seminarielever stabile

KØBENHAVN:Studerende med udenlandsk baggrund har markant lavere frafald på pædagogseminarierne end danskere, viser en undersøgelse, som seminariernes Rektorforsamling har foretaget, nemlig henholdsvis 10,4 og 16,7 pct. Undersøgelsen er foretaget i perioden februar 2002 til januar 2003. Her faldt 15 af 461 studerende, som stammede fra stater uden for EU og Norden, fra, mens det var 973 ud af 18.470 med dansk baggrund. I øvrigt viser undersøgelsen også et større frafald blandt studerende fra de øvrige EU-lande og Norden, nemlig 14 ud af 258 eller 17,1 pct. Jysk Pædagogseminariums rektor, Søren K. Lauridsen, udtrykker tilfredshed med, at de udenlandske elever er gode til at gennemføre uddannelserne: Vi har brug for studerende med en anden etnisk baggrund på arbejdsmarkedet, og derfor er det glædeligt, siger han. Det fremgår også af frafaldsundersøgelsen, at mænd har større tilbøjelighed til at falde fra end kvinder. Tallene viser, at mændene udgør 17,3 pct. af de pædagogstuderende, men står for 25,2 pct. af det samlede frafald. /ritzau/