EMNER

Udenlandske studerende fravælger AAU

Siden 2005 er antallet af nye studerende fra ikke-EU lande faldet med over 60 procent på Aalborg Universitet. Det dyk skyldes primært, at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fra 2006 indførte egenbetaling for den gruppe studerende.

Fre­de Blaa­bjerg, de­kan på Aal­borg Uni­ver­si­tet, ærg­rer sig over, at de stu­de­ren­de fra­væl­ger AAU.ar­kiv­fo­to: bent bach

Fre­de Blaa­bjerg, de­kan på Aal­borg Uni­ver­si­tet, ærg­rer sig over, at de stu­de­ren­de fra­væl­ger AAU.ar­kiv­fo­to: bent bach

- Det er en skam. Mange af dem bliver boende efter endt studietid, og på den måde er investeringen betalt ind igen, hvis man betaler uddannelsen for dem. I stedet tager de til vores nordiske naboer, hvor uddannelsen er gratis, siger Frede Blaabjerg, dekan på Aalborg Universitet. I alt lyder regningen for de udenlandske studerende på rundt regnet 110.000 kroner for et års undervisning på et dansk universitet. Det store fald i antallet af udenlandske studerende går blandt andet ud over ingeniørfaget, og det får Ingeniørforeningen i Danmark til at advare: - Vores beregninger viser, at vi i 2020 kommer til at mangle 14.000 ingeniører. Så er det meget uheldigt, at vi blandt andet oplever et fald i antallet af ingeniørstuderende fra lande uden for EU, siger Esben Søltoft, der er formand for ingeniørforeningens udvalg for uddannelse og forskning. Han foreslår, at man fra statens side øger antallet af stipendier til denne gruppe studerende, så de ikke skal betale selv og dermed i højere grad bliver lokket til landet. Det forslag falder i god jord hos folketingsmedlem Rasmus Prehn (S). - Hvis vi skal sikre os et internationalt miljø på vores universiteter, og at vi i fremtiden kan ansætte den arbejdskraft, vi får brug for, så bliver vi nødt til at udbyde flere stipendier, siger Rasmus Prehn, der er medlem af Folketingets videnskabsudvalg. Han vil nu stille forslag i Folketinget om at hæve antallet af udbudte stipendier. I 2005 begyndte 164 studerende fra lande uden for EU på AAU. Samme tal for 2007 er 59. lars.broendum@nordjyske.dk