Lokalpolitik

Udflytning af statslige arbejdspladser nødvendig

Jeg har ved flere lejligheder skrevet om nødvendigheden af udflytning af statslige arbejdspladser til Nordjylland, ligesom jeg har gjort mine partifæller på Christiansborg opmærksom på problemet ved den skævvridning af Nordjylland, der foregår i forhold til hovedstadsområdet.

Udflytningen af statslige arbejdspladser til Nordjylland vil bidrage til at styrke udviklingsstrategiens fire indsatsområder - iværksætteri, uddannelse, innovation og it i Nordjylland - og dermed være med til at stimulere væksten. Udflytning af statslige arbejdspladser er således både hensigtsmæssigt og helt nødvendigt efter min mening. Regeringen og Folketinget har ellers i årtier talt om udflytning af statslige arbejdspladser, men intet er sket. Den nuværende regering havde i sit første regeringsgrundlag indskrevet som mål, en afbalanceret udvikling i Danmark, en udvikling, hvor den danske befolkning sikres gode og ligelige levevilkår, uanset hvor i landet man bor. Samtidig ønskede regeringen, at alle områder af Danmark bliver attraktive for udvikling og bosætning, således at der kan oppebæres en geografisk spredning af befolkningen og en økonomisk aktivitet. Et af midlerne til at opfylde disse mål er netop udflytning af statslige arbejdspladser, men erfaringen er hidtil, at det er blevet ved snakken. Regeringen har simpelt hen ikke leveret den lovede vare, når det gælder udflytning af statslige arbejdspladser for at styrke regionerne. Både Venstre og de konservative var ellers med til at pålægge den tidligere SR-regering, at statslige arbejdspladser i langt højere grad skulle tilflyde provinsen. Og for to år siden vedtog et enigt folketing endnu en gang, at VK-regeringen skal forsøge at skabe vækst i hele landet ved blandt andet at flytte statslige arbejdspladser til regionerne i forbindelse med omstruktureringer og flytninger. Forslag til statslige institutioner som jeg mener med fordel vil kunne flyttes til Nordjylland: - Kort- og Matrikelstyrelsen, som placeres i Aalborg, på grund af landets eneste landinspektøruddannelse på Aalborg Universitet. - Søkortarkivet på flådestation Frederikshavn forbliver på flådestationen - Farvandsdirektoratet placeret i Frederikshavn - Søfartsstyrelsen, placeres i Frederikshavn - Lodsvæsenet placeres i Skagen - Fiskeridirektoratet og fiskeriundersøgelser placeres i Hirtshals / Hanstholm - HMAK forbliver i Hjørring og de andre materielkommandoer flyttes til Hjørring Yderområder som Nordjylland, Bornholm og Lolland Falster er i forvejen hårdt ramt af arbejdsløshed og lav økonomisk vækst. Derfor er det dybt bekymrende, at statslige job forsvinder herfra, mens der bliver flere og flere statsansatte i hovedstadsområdet. Den udvikling må vendes hurtigst muligt. Som situationen er i dag rejser mange højtuddannede fra Jylland til hovedstaden for at arbejde i de statslige styrelser. Formålet med udflytning er bl.a. at fastholde den højtuddannede arbejdskraft også i områder uden for hovedstadsområdet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, viser, at stik imod den erklærede politik har hovedstaden fået flere statslige arbejdspladser, mens resten af landet har fået færre. Folketinget bør derfor oprette et fast regionalpolitisk udvalg, det vil sikre konstant fokus og medieinteresse inden "katastrofer" indtræffer.