EMNER

Udfordrer amt i det åbne land

Teknisk udvalg i Hobro signalerer kamp om det åbne land, når udvalget vil tillade tre borgere i Hobro Kommune at bygge nyt i landzonen. Ialle tilfælde har Nordjyllands Amts embedsmænd erklæret, at amtet formentlig vil protestere, så sagerne kan ende i Naturklagenævnet. - Men nu ønsker vi vores kompetence som kommune afprøvet. Vi føler, at amtets forvaltning tolker loven alt for restriktivt, og derfor kan man sige, at vi tvinger politikerne i amtets tekniske udvalg til at tage stilling, siger Preben Christensen (S), formand for teknisk udvalg i Hobro Kommune. - Vi er ikke ude på at klistre landområderne til med bebyggelse. Men vi vælger en pragmatisk løsning baseret på en lokalpolitisk, konkret vurdering, og det kan give modsætninger i forhold til amtet, konstaterer han. .