Lokalpolitik

Udfordrer amt i det åbne land

Teknisk udvalg i Hobro vil tillade mere byggeri i landzonen

HOBRO:Teknisk udvalg signalerer kamp om det åbne land, når udvalget vil tillade tre borgere i Hobro Kommune at bygge nyt i landzonen. Ialle tilfælde har Nordjyllands Amts embedsmænd erklæret, at amtet formentlig vil protestere, så sagerne kan ende i Naturklagenævnet. - Men nu ønsker vi vores kompetence som kommune afprøvet. Vi føler, at amtets forvaltning tolker loven alt for restriktivt, og derfor kan man sige, at vi tvinger politikerne i amtets tekniske udvalg til at tage stilling, siger Preben Christensen (S), formand for teknisk udvalg i Hobro Kommune. Preben Christensen siger, at Hobro-politikerne ønsker at hjælpe nogle af kommunens borgere: - Vi er ikke ude på at klistre landområderne til med bebyggelse. Men vi vælger en pragmatisk løsning baseret på en lokalpolitisk, konkret vurdering, og det kan give modsætninger i forhold til amtet, konstaterer han. Kun for landbruget Landzonen, hvilket er alt det, som ikke ligger i byzone eller sommerhusområde, skal principielt friholdes for nyt byggeri. På nær enkelte undtagelser må der kun bygges ved ejendomme, når det er til brug for drift af landbrug, skovbrug eller fiskebrug. Andet byggeri kræver en landzonetilladelse. Indtil for et par år siden blev de givet af amtet, men nu er det kommunerne, der administerer reglerne. Kommunerne skal dog følge de overordnede retningslinjer i amtets regionplan. Samtidig skal amtet i en lang række sager høres, og amtet kan ligesom f.eks. naboer anke kommunens afgørelse til Naturklagenævnet. Tre sager De tre konkrete ansøgninger, som kan blive et stridspunkt mellem amt og kommunen, er: På Kirkegårdsvej 10 ved Hørby ønsker ejeren at bygge et træhus med garage i tilknytning til den eksisterende ejendom. Ansøgningen blev behandlet af teknisk udvalg i august, hvor man sagde nej. Men på udvalgets seneste med ønskede Kim Laursen (V) sagen genoptaget, og nu er der enighed om at give landzonetilladelse til nybyggeriet. På Løgstørvej 79, der ligger i udkanten af Hørby Kirkeby, ønsker ejeren at udstykke en 1000 kvadratmeter grund, som et ungt par med rødder i landsbyen vil købe og opføre et nyt hus på. Oprindeligt gav teknisk udvalg afslag med henvsining til, at udstykning er i strid med reglerne, og at der er ledige byggegrunde i Hørby. Så blev diskussionen genoptaget, og på trods af forvaltningens indstilling om det modsatte, giver politikerne nu tilladelse til udstykning og byggeri. Ejeren af ejendommen Mariagervej 60 i Skjellerup ønsker at bygge en aftægtsbolig. Det åbner planloven mulighed for, men i dette tilfælde skal nybyggeriet ligge nær Glesntrup Sø to kilometer fra ejendommen i Skjellerup. Et flertal på fire medlemmer i teknisk udvalg vil tillade byggeriet. Kun formanden Preben Christensen er i mod. Han mener, at en aftægtsbolig to kilometer fra hovedejendommen er for meget. Tæppebutikken Ud over de tre tilladelser verserer en fjerde sag, hvor amt og kommune er på tværs af hinanden. Det er historien om Høgenhavs Tæpper og Farver på Randersvej 89, som vi beskrev i tirsdagsavisen. Amtets tekniske udvalg har anket til Naturklagenævnet, at Hobro Kommune har givet landzonetilladelse til butikken.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk