Udfordring ikke løst

Lønninger, der svinger mellem 5 kr. og 60 kr. i timen er virkeligheden for mange industriarbejdere i Asien og Østeuropa. Så selvom ledigheden er lav i Danmark, og VK-regeringen betragter globaliseringsudfordringen løst med globaliseringsaftalen fra sidste år

, lurer de sultne lande i Østeuropa og Asien, og udflytning af job er fortsat en trussel, der hænger over hovedet på mange lønmodtagere i Danmark. Skal vi i Danmark kunne konkurrere med lavtlønslandene og forhindre lukning af arbejdspladserne, kræver det en enorm evne til hele tiden at have kvalifikationerne i orden, hele tiden kunne tænke nyt og kreativt, arbejde smart og investere i moderne teknologi. Indtil nu er det lykkes fantastisk godt, men skal vi forsat have succes på den front, kræver det en enorm indsats fra hele vores samfund. For Socialdemokraterne og fagbevægelsen er det vigtigt, at den udfordring løftes via en progressiv politik, der satser på langsigtede investeringer i uddannelse, forskning, en aktiv arbejdsmarkedspolitik og en dynamisk erhvervspolitik. Alt dette skal dygtiggøre danskerne og lægge grunden til de nye Vestas-, Novo- og Giga-virksomheder her i landet. Den største udfordring i de kommende år bliver at sikre de rigtige hænder til de rigtige arbejdspladser, så virksomhederne kan konkurrere globalt. Vi ved, at der de kommende år vil være et alt for stort antal ufaglærte til for få job, mens der er alt for få akademikere og især faglærte. På landsplan vurderer AE-rådet, at der i 2015 vil mangle ca. 136.000 faglærte og 66.000 akademikere, mens der vil være et overskud af ufaglærte på ca. 135.000. Alene blandt de metaluddannede vil der mangle ca. 12.000 frem til 2015. Finder vi ikke de 12.000 metaluddannede og resten af de 124.000 faglærte og 66.000 akademikere, vil virksomhederne tabe konkurrencekraft og staten gå glip af mange gode skattekroner. Det vigtigste bidrag til at løse denne udfordring er at løfte kvalifikationerne bredt, men især blandt de ufaglærte. Det gøres konkret gennem bedre rammer for at gennemføre en erhvervsuddannelse for unge, men også ved at muligheden for at tage længerevarende efteruddannelsesforløb for både ufaglærte og faglærte bliver bedre. Men, uddannelse er ikke hele løsningen på globaliseringsudfordringen. Vi skal også sikre, at rammerne for at drive virksomhed her i landet er de bedste. Danmark er kendt for at have virksomheder, hvor vidensdelen både hos ufaglærte, faglærte og akademikere spiller en langt større rolle end lønomkostningerne. Der er vel at mærke tale om mange almindelige produktionsjob i virksomheder som f.eks. Grundfos, Vestas eller Novozymes. Disse virksomheder har valgt at have en del af produktionen i Danmark netop pga. dygtige medarbejdere på alle niveauer og gode udviklingsmuligheder for deres teknologier. Det er vigtigt for såvel Socialdemokraterne som fagbevægelsen, at vi lægger grundstenen til de nye af denne slags virksomheder. Det kræver en langt større fokus på at øge virksomhedernes incitamenter til at investere i forskning, innovation og uddannelse og mindre fokus på nedsættelse af selskabsskatten, som VK-regeringen har praktiseret. Samtidig skal det offentliges indkøb bruges langt mere offensivt til at fremme bestemte teknologier inden for f.eks. energi og sundhed. Derudover skal et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor åbne for eksportmuligheder af vores mange gode danske løsninger inden for f.eks. velfærd, infrastruktur mv. I ovenstående er blot nævnt nogle få bud på, hvordan vi tager globaliseringsudfordringen op, men for både Socialdemokraterne og fagbevægelsen er det vigtigt, at tilgangen til globaliseringen er positiv og løsningerne progressive. Regeringen har nærmest betragtet globaliseringsudfordringen som løst med globaliseringsaftalen fra sidste år. Den aftale skal dog kun være starten på, hvordan vi gør Danmark og hver enkelt dansker globaliseringsparat.