EMNER

Udfordring til medierog politikere

Socialdemokratiet havde et elendigt folketingsvalg. Selvfølgelig er jeg glad for, at resultatet i Nordjylland ikke var helt så ringe som i resten af landet.

På det personlige plan er jeg glad og taknemlig for, at så mange nordjyder tror på, at jeg forsat kan gøre en forskel både for Nordjylland og på landsplan. Man kan ikke lade være med at fundere over, hvorfor resultatet af valget blev, som vi nu kender det. Mange har givet udtryk for, at Mogens Lykketoft ikke var den rigtige person. Han gjorde sig ikke godt nok på tv - har man sagt. Det er sikkert rigtig nok, at Mogens Lykketoft og mange af vi andre aldrig bliver de store tv-stjerner. Det, der har overrasket mig mest, er, at fremtoningen på tv så fuldstændigt overskyggede andre og - synes jeg - væsentligere kvaliteter hos centrale politikere. Ikke en eneste af dem, jeg har talt med, har været i tvivl om, at Mogens Lykketoft har de fornødne kvaliteter til at blive en fremragende statsminister. Alligevel har man tilkendegivet, at medievalgkampen spillede en central rolle for, hvor man ville stemme. Samtidig er det mit indtryk, at aldrig nogen sinde har folk været så trætte af den valgkamp, som de kunne følge i tv. Selv om jeg kun så mindre dele af tv-dysterne, var det også min egen oplevelse. Det meste var næsten ikke til at holde ud at se på. Derfor var jeg bekymret for valgdeltagelsen. Den blev heldigvis pæn, selv om den ikke nåede op på samme højde som sidst. Alligevel håber jeg, at medier, forskere og politiske partier vil fundere over, hvordan vi kan føre en valgkamp, som kan engagere befolkningen, og som vi kan holde ud at se på. Ellers er jeg bekymret for, at vi vil se vigende stemmedeltagelse og stigende politikerlede. Den form for "kontraktpolitik med vælgerne", som Venstre og statsministeren har tilbudt ved de seneste to valg, tror jeg er farlig for fremtiden. Så bliver det en konkurrence om, hvem der kan tilbyde hver enkelt de fleste fordele og den bedste kontrakt. Det bliver en valgkamp på tal og løfter. Det bliver en appel til egoet og kortsigtede forbedringer, som vi måske ikke engang har råd til. Løfter om flere goder for en lavere betaling. Det holder ikke i længden. Der påhviler både regering og opposition et tungt ansvar for at tænke længere end næste valg. Jeg tror på, at flertallet i den danske befolkning er parate til en nøgtern diskussion om de udfordringer, som vi står over for. Jeg tror også på, at det vil øge interessen og respekten for det politiske arbejde. Skal vi lykkes, har vi brug for, at også medierne erkender deres rolle og ansvar. Det er ikke altid, at det hurtige svar med de lette løsninger også er det rigtige svar.