Hospitaler

Udfordringen

Ved den seneste kommunalreform i 1970 var der 26 selvstændige sygehuse i det område, som fra 1. januar 2007 udgør Region Nordjylland. I dag - 35 år senere - er det reduceret til fire selvstændige sygehuse fordelt på 13 matrikler. Antallet af sengepladser er ligeledes reduceret. Fra 2047 i det dengang helt nye Nordjyllands Amt til 1690 sengepladser i det nu 35 år gamle og snart forhenværende amt. Eksperter i sundhedsøkonomi er ikke i tvivl om, at udviklingen med færre, større og mere specialiserede sygehuse vil fortsætte. Også selv om det blot er et par år siden sygehuset i Skagen blev nedlagt og sygehuset i Frederikshavn mistede nogle af sine funktioner. Tillige får de kommende regionsråd - i modsætning til de gamle amter - ikke mulighed for at opkræve skatter. Derfor bestemmes det nordjyske sygehusvæsens økonomi reelt af folketinget. Og de kommende medlemmer af regionsrådet kan hurtigt komme til at stå over for valget mellem at nedlægge et eller flere små sygehuse, reducere det akutte beredskab eller droppe nogle af de nye, dyre behandlingsformer, som hele tiden dukker op.