Udgangspunkt i den enkelte borger

100 fortrinsvis kommunalt ansatte havde udbytterig temadag i Kulturhuset

ARDEN:Sygdom handler om, hvordan man har det. Og sundhed om, hvordan man ta"r det. Med sit Gruk-citat fik oplægsholder og leder af Center for Læring, Torben Jensen, hurtigt sat begreberne på plads på temadagen om sundsfremme i Kulturhuset. - Når vi forebygger, passer vi på din krop. Forsøger at undgå alt det farlige, som truer dit helbred. Når vi sundhedsfremmer, prøver vi at få dit hverdagsliv til at hænge sammen. Torben Jensen advarede mod overdreven brug af tal-styrede succeskriterier i den offentlige sundhedspleje. Lad jer ikke styre af målsætninger og succeskriterier, for den slags er kun målbart inden for naturvidenskaben. Ikke hvor det drejer sig om mennesker, der har med mennesker at gøre. - Hvis jeres succeskriterie for at lade en sundhedsplejer suse rundt til småbørnsfamilierne eksempelvis måles i mindre behov for specialundervisning, i mindre mobning i skolen eller færre henvendelser til vagtlægen, så indretter sundhedsplejersken sin adfærd derefter i forsøget på at leve op til målsætningen. I skal så med stor sandsynlighed dokumentere, at ændringerne er jeres og ikke andres skyld. Akkurat, som når skolerne bliver pålagt at producere et tal - en karakter. Hvis min skole så ikke lever op til karakteren, så kan jeg jo ikke holde til, at mit barn bliver til et eksperiment. Altså må jeg søge hen på en skole med højere karakterer. Men tallene siger jo ikke noget om, hvorvidt min skole til gengæld hæver niveauet for svagere elever med læsevanskeligheder. Og måske derfor er en god skole, pointerede Torben Jensen. - Jeg har lært, at vi skal sætte vores ekspertviden i baggrunden og lade borgeren komme mere til orde. Give ham eller hende anledning til sætte ord på problemerne og på, hvad de synes de har brug for, fortæller Lone Møjbæk fra visitationen i Hadsund Kommune. - Sundshedsfremme er et begreb, vi i langt højere grad end i i dag bør integrere i vores daglige arbejde, supplerer Hanne Thorsager fra hjemmeplejen i Hobro. Vi skal være endnu mere spørgende over for ældre. Om det handler om nedsat appetit eller manglende mismod, skal vi være parat til at tage snakken. Spørge: Hvordan løser vi dit problem, tilføjer Hanne Thorsager. Cirka 100 ansatte fra de fire partnere bag fjordkommunen deltog i temamødet. - Et fremragende initiativ og en rigtig god dag, bedømmer de to deltagere.