- Udgangspunktet er en sydlig vejføring

Oplægget til ny statslig omfartsvej lyder på en tosporet motortrafikvej i det tracé, der er fastlagt i regionplanen

JAMMERBUGT:Efter et møde onsdag mellem Vejdirektoratet, Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland står det helt klart, at det videre arbejde med omfartsvejen ved Arentsminde, Halvrimmen og Brovst tager udgangspunkt i en sydlig linjeføring, som den er indtegnet i regionplanen. - Det er det eksisterende, vedtagne plangrundlag, som staten arbejder videre ud fra, forklarer kommunens tekniske direktør Knud Nørgaard. - Men det betyder ikke, at det er besluttet, hvor vejen skal være. Det skal først undersøges nærmere, og der skal også laves en VVM-redegørelse, en Vurdering af Virkningen på Miljøet, tilføjer han. Knud Nørgaard oplyser, at mødet udsprang af, at Vejdirektoratet skal udarbejde et notat om omfartsvejen til transportministeren, efter at Ole Stavad, Brovst, der er socialdemokratisk folketingsmedlem, har spurgt ministeren om planerne til vejen, nu da staten har overtaget den fra amtet. - Både ministeren og Vejdirektoratet er udmærket klar over, at der er andre lokale ønsker, så de kommer selvfølgelig også frem i den videre proces, tilføjer Knud Nørgaard. Han oplyser, at oplægget til vejen går på en tosporet motortrafikvej. Det betyder en fartgrænse på 90 km i timen, få tilkørselsveje og et forløb med meget blødt buede sving. - Skarpe sving bliver der ikke noget af, som for eksempel hvis man skulle føre vejen nord om Brovst og ind til hovedvejen igen før Skovsgård. Knud Nørgaard understreger, at kommunen ikke har megen indflydelse på sagen, men at man selvfølgelig har forelagt de lokale synspunkter, man kender til. - Nu er det foreløbig op til finansudvalget, om vejen skal med på statens budget.