Udgift til behandling af alkoholikere skrider

Frederikshavn kommune kan vente at skulle finde dobbelt så mange penge til afrusning som budgetteret

FREDERIKSHAVN: Det bliver dyrere end beregnet for Frederikshavn kommune at sende alkoholikere i behandling. Faktisk bliver det tæt på dobbelt så dyrt. Kommunen har i budgettet for i år regnet med at skulle bruge samlet 2.5 million kroner, men allerede nu ventes tallet at ligge omkring en million højere. Alene udgifterne til den såkaldte paragraf 73 om støtte og omsorg til blandt andet alkoholikere ventes fordoblet i forhold til det, kommunen har budgetteret. Der er afsat 1.250.000 kr. til støtte og omsorg, mens kommunens tal nu peger i retning af 2.400.000 kr. Det skyldes ikke, at antallet af alkoholikere, der ønsker at komme i behandling, er steget, derimod er udgifterne steget på baggrund af en række ændringer på området. Blandt andet varer behandlingerne længere end tidligere - og dermed bliver behandlingerne dyrere. Samtidig er grundtakstfinansieringen ændret, således at Nordjyllands Amt nu blot betaler behandlingen op til 120 dage, hvorefter det er en kommunal udgift. Sidst - men ikke mindst - har Foldbjergcentret, der modtager alkoholikere fra blandt andet Frederikshavn stillet andre krav til de personer, der ønsker behandling. - Alkoholikerne skal være klar til behandling, eller det der også kaldes stabiliseret, og det vil sige, at der forud for en egentlig behandling på Foldbjergcentret, ligger en meget stor opgave; nemlig at afruse og stabilisere de personer, der ønsker at komme ud af et eventuelt alkoholmisbrug, fortæller Jan Beck fra Frederikshavn kommunes socialforvaltning. Den opgave skal for en del løftes for kommunale midler og er en væsentlig årsag til, at budgettet skrider. Det er blandt andet Tema Team, Blå Kors og Svenstrupgård , der praktisk tager sig af at stabilisere alkoholikerne. Dertil kommer, at de involverede personer ofte er svage efter en afrusning, hvorfor støtte i eget hjem er vigtigt. Og det er så her, at Frederikshavn kommune går ind med den såkaldte paragraf 73 hjælp til støtte og omsorg, som oftest sker i samarbejde med en socialpædagogisk hjælp fra Tema Team og eller fra distriktpsykiatrien. Denne indsats har Frederikshavn kommune til gengæld gode erfaringer med. - Indsatsen har vist at være mere effektiv i forhold til andre dyrere tilbud, vurderer Jan Beck. Det kan til dels skyldes, at personalet fra Tema Team arbejder med at få de involverede til at fungere i eget hjem og tager udgangspunkt i den enkelte person og accepterer vedkommendes misbrug. - Jeg tror, nøglen til det, man måske kan kalde en succes, er, at vi tager imod folk, som de er. Vi sender ikke folk hjem med beskeden om at komme igen, når de er blevet ædru - vi tager imod dem som de er, siger Grzegorz Tilewski, leder af Tema Team. Indsatsen på områderne for alkoholbehandling og støtte og omsorg i den forbindelse har kostet Frederikshavn kommune en stigning på 50 procent på to år. Frederikshavn side ?