Eksplosionsulykker

Udgiften til tele-taxi eksploderer

Hvorfor passer trafiktallene ikke, spørger teknisk udvalg

NAPSTJERT:Dobbelt så mange som ventet gør brug af tele-taxi i Napstjert området. - På årsbasis bliver det 2831 kørsler, hvis man omregner en optælling i uge 3-5, siger formanden for kommunens tekniske udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD). Tilbudet om tele-taxi mellem Jerup Station og Napstjert området blev indført for at kompensere beboerne i området for ulemperne ved at trinbrættet i Napstjert blev nedlagt i sidste måned. De mange ekstra tele-taxi passagerer får kommunens udgifter til ordningen til at eksplodere. Teknisk udvalg beder Nordjyllands Trafikselskab stille op til udvalgets næste møde. - Det er ikke en invitation til kaffe og kage, siger en brysk Jens Hedegaard Kristensen. På baggrund af de mange klager over tele-taxi ordningen og eksplosionen i udgifterne er han parat til at sætte NTstolen for døren. - Enten skal NT opfylde sine forpligtelser eller også må vi lægge bestillingsfunktionen over til Frederikshavn Taxa. Ligesom selve kørslen er blevet lagt over til Taxa, siger Jens Hedegaard Kristensen. Han sætter spørgsmålstegn ved, om Nordjyske Jernbaner og Nordjyllands Trafikselskab overhovedet havde de rigtige tal, da de traf beslutningen om at nedlægge trinbrættet i Napstjert. Hvis trafiktællingerne var korrekte, så forstår han ikke, at antallet brugere af tele-taxi i langt overstiger det antal, som før stod af toget og den nedlagte busforbindelse. - Vi har oplevet nogen massiv tilflytning til området, tilføjer han ironisk. Jens Hedegaard siger, at teknisk udvalg vil tage forløbet op i både den nordjyske kommuneforening og ved NT's generalforsamling. - Nedlæggelse af busruten til Skagen og trinbrættet i Napstjert koster Frederikshavn Kommune 2 mio. kr. (til teletaxi og ny busrute Haldbjerg-Strandby, red). Dertil kommer, at man generer brugerne ved at gøre det dyrere at benytte offentligt transport. - Det er urimeligt, og det skal vi reagere på, siger Jens Hedegaard.