EMNER

Udgifter og indtægter skal balancere

Spørgsmål om udlicitering tages først op i forslag til fremtidig organisering og drift.

Med de allerede foretagne investeringer bør der kunne opnås balance mellem udgifterne og indtægterne i Karolinelund. Det indskærpede et enigt skole- og kulturudvalg tirsdag over for den ny bestyrelse, som udvalget samtidig nikkede ja til. Bestyrelsen for Zoologisk Have er fortsat også bestyrelse for Karolinelund, men den udvides nu med en række embedsmænd, som skal hjælpe forlystelsesparken med at holde bedre styr på økonomien. - Det tror jeg bestemt også, vil være tilfældet, siger rådmand Anne-Dorte Krog (SF). - Vi har i hvert fald fuld tillid til, at bestyrelsen vil løfte opgaven, så der ikke bliver brug for at bede byrådet om at dække et underskud igen, forklarer hun. Selvom dagsordenen på forhånd lagde op til, at den ny bestyrelse også burde kigge på, om ændret bemanding og åbningstider eller udlicitering af enkelte forlystelser kan bidrage til at skabe økonomisk balance, valgte skole- og kulturudvalgets medlemmer at lade denne del udgå. - Vi har overhovedet ikke taget stilling til, om det vil være en god eller en dårlig ide. Det bliver helt op til bestyrelsen, siger Anne-Dorte Krog. Hun understreger, at spørgsmålene også kan dukke op igen, når skole- og kulturforvaltningen efter sommerferien går i gang med at forberede det forslag til fremtidig organisering og drift af Karolinelund, som byrådet har bedt dem om at lave. - Jeg vil ikke afvise noget på forhånd. Men sker det, vil det under alle omstændigheder komme til at foregå i tæt samarbejde med zoos bestyrelse, forklarer hun.