Jammerbugt

Udgifter overskrides med 40 mio. kr. i år

JAMMERBUGT:Der er udsigt til en klækkelig overskridelse af udgifterne i år på op mod 40 millioner kroner i Jammerbugt Kommune, viser budgetopfølgningen halvvejs gennem året. Men takket være en række indtægter, som ikke var kendt, da budgettet blev lagt, er der håb om, at der alligevel kan lægges penge i kommunekassen ved årets slutning. Dog ikke så mange, som politikerne havde regnet med. De havde kalkuleret med at lægge 23 millioner i kassen, og det bliver formentlig ¿kun¿ 10-12 millioner. - Det er lidt gynger og karruseller, det her, konstaterede borgmester Mogens Gade (V), da den samlede kommunalbestyrelse vurderede rigets tilstand. Alle var enige om, at der er al mulig grund til at være forsigtige og afvente næste budgetopfølgning ved udgangen af september, inden der tages stilling til eventuelle tillægsbevillinger - positive som negative. Det er især overførselsudgifter og ældre/handicapområdet, der koster uventet meget i år, mens de ubudgetterede indtægter stammer fra salget af Kommuneforsikring (17 mio.), deling af Nordjyllands Amts aktiver (7 mio.), salg af grunde (12 mio.) og midtvejsregulering i statstilskud (3 mio.).