Udgifter stiger seks mio. kr.

Stor stigning i udgifter til anbringelser og specialundervisning

HJØRRING:Vidtgående specialundervisning og anbringelser af børn på institutioner for handicappede er med til at sprænge budget 2004 på børne- og undervisningsområdet i Hjørring Kommune. Næste år lyder budgettet på 425 mio. kr., men allerede nu står det klart, at der er en overskridelse i vente på seks mio. kr., selv om der ikke er pillet ved hverken kvalitets- eller serviceniveauet. Situationen blev drøftet på det seneste møde i børne- og undervisningsudvalget, som netop har taget hul på debatten om budget 2004-2007. På tirsdag ventes politikerne at komme frem til forslag om besparelser og eventuelt udvidelser på området, som af økonomiudvalget er blevet bedt om at finde besparelsesemner for ca. 8,4 mio. kr. Det svarer til to procent af budgettet. Uændret service Endnu ved politikerne ikke, hvor meget der eventuelt skal spares på børne- og undervisningsområdet. Det lægges først fast i august måned, hvorefter den endelige behandling af budget 2004 går i gang. - Der foreligger en forklaring på hver enkelt overskridelse på området, som samlet set løber op i seks mio. kr., og der er på trods af overskridelsen tale et uændret kvalitets- og serviceniveau, som vi har vedtaget, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). På spørgsmålet om, hvorvidt udvalget alligevel forventer at få besked på at finde de seks mio. kr. ved at spare andre steder indenfor børne- og undervisningsområdet, svarer udvalgsformanden, at det må tiden vise. - Foreløbig skal vi på tirsdag behandle budgetforslaget en sidste gang, inden det foreløbige forslag fremsendes til økonomisk forvaltning, siger Else Købstrup. Hun ønsker først efter på tirsdag at gå i detaljer med, på hvilke områder, politikerne mener, der kan spares. Specialundervisning Af de seks mio. kr., som overskridelsen af budgettet lyder på, tegner anbringelser på børneinstitutioner for handicappede sig for 1,7 mio. kr. Vidtgående specialundervisning vurderes at komme til at koste 1,5 mio. kr. mere end beregnet, og specialundervisning til elever anbragt på opholdssteder stiger med godt en halv mio. kr. Blandt de ekstra udgifter er desuden en halv mio. kr. til betaling for et udvidet timetal i forbindelse med det nye folkeskoleforlig, og det koster en halv mio. kr. mere end ventet at betale for driften af skolebygninger. Desuden er der udgifter for en halv mio. kr. til en nyoprettet SFO for elever med DAMP i Hjørring, og der er en stigning i pensionsudgifter til lærere i folkeskolen. På indtægtssiden er der en besparelse på IT-kommunikationsbudgettet på 750.000 kr, og samlet set lander overskridelsen altså på seks mio. kr. En af de tungere poster på udgiftssiden - specialundervisning til skolebørn - bunder i, at ni børn flere end forventet har brug for vidtgående specialundervisning i skoleåret 2003/2004. 70 børn har brug for en ekstra indsats, men indtil videre rækker pengene på budgettet kun til 61 børn, der har et stort behov for særlig støtte.