EMNER

Udgifter til intensiv pleje løber løbsk

Nu stoppes månedligt vikarforbrug på op mod en million kroner

NORDJYLLAND: Låget til den offentlige pengekasse, som gennem den seneste tid har udbetalt op mod en mio. kr. om måneden til sygeplejevikarer på amtets intensivafdelinger på Aalborg, Hjørring og Hobro sygehuse, smækkes nu eftertrykkeligt i. Kravet lyder nu til det fastansatte personale, at det skal trække et endnu større læs, for patienterne skal ikke kunne mærke forskel. Der ændres ikke i kriterierne for, hvem der skal behandles eller for hvad. Det sker, fordi forbruget er enormt for at få en hverdag til at hænge sammen indenfor Anæstesisektor Nordjylland. Sektoren rummer alle amtets intensiv- og narkosefunktioner. Den er bygget op omkring 89 lægestillinger, og flere end 600 mennesker er ansat til at stå for plejen af patienterne. Godt 200 af dem er intensivsygeplejersker, der plejer og overvåger meget syge og svage patienter, og det er især intensivsygeplejerskerne, der længe har arbejdet tæt sammen med vikarer for at få hverdagen til at fungere. - Gennem de senere år har der været en jævn stigning i udgifterne til amtets intensivterapi, og de seneste tre år er udgifterne steget voldsomt, siger sektorchef for anæstesi/intensivfunktionerne i Nordjyllands Amt, overlæge Flemming Knudsen. Årsagen til det stigende behov for intensivbehandling skal i følge Flemming Knudsen primært findes i den lægefaglige udvikling. Sygehuspersonalet kan simpelthen foretage flere og mere komplicerede indgreb, og antallet af timer, intensivpatienter er indlagt i Nordjyllands Amt, stiger derfor markant. Alene i de første tre måneder af 2003 ligger timetallet 25 procent over samme periode sidste år. - Vi har gennem en tid løst problemerne ved at kalde på eksterne vikarer, selv om vi primært har anvendt vores eget personale, som har været yderst fleksibelt. Udgifterne til vikarer har nogle måneder været på op mod en mio. kr., og det fastansatte plejepersonale har påtaget sig meget store byrder. Derfor bliver det heller ingen let proces, når vi nu skal køre videre uden vikarer, men det er vi nødt til. Der er ikke økonomi til at lade de ekstra udgifter fortsætte i opadgående retning, siger Flemming Knudsen. Han vil ikke afvise, at det faste personale fremover kan blive pålagt overarbejde på fridage. - Jeg er bekymret for, om folk kan holde til så meget arbejde. Det er en stor belastning, hvis man aldrig ved, om man har fri, siger fællestillidsmand for anæstesisygeplejerskerne i Nordjylland, Leif Strickertsson. 1. sektion side 3