Udgifter til syge skal ned

Tidligere indsats skal bremse eksploderende udvikling

FJERRITSLEV:Et merforbrug på to millioner i 2002 og allerede nu udsigt til endnu større budgetoverskridelser i 2003: Det er de dystre udsigter på sygedagpengeområdet. Selv om kommunalbestyrelsen udpegede det til fokusområde i 2002, og der blev taget flere initiativer for at nedbringe omkostningerne, gik udviklingen den stik modsatte vej. - Problemet er, at der er kommet flere ind i systemet, og at flere er sygemeldt mere end et år. Det er både et økonomisk problem og et problem for dem, der er sygemeldt. Jo længere tid, de er syge, jo større bliver afstanden til arbejdsmarkedet, forklarer forvaltningschef Pernille Hougaard-Enevoldsen, social- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Langtidssyge er økonomisk set et dyrt bekendtskab for kommunen. Mens staten refunderer udgifterne 100 procent under de første fire ugers sygdom og 50 procent fra femte til 52. sygdomsuge, er sygdom efter 52 uger en ren kommunal udgift. Sygedagpengene udgør 160.000 kr. om året, og med 27 sygemeldt i over et år og 71 i over fire uger, er det åbenlyst, at presset på kommunekassen vokser. Den udvikling skal bremses. - Vi skal først og fremmest knække kurven "langtidssygemeldte". Al erfaring viser, at man ved en intensiv og tidlig indsats kan få bragt antallet ned, men det fordrer flere mandskabstimer, siger Pernille Hougaard-Enevoldsen, som erkender, at kommunen har måttet se stort på de lovgivningsmæssigt fastsatte tidsfrister for opfølgning og handleplaner. Ressourcer i fokus Derfor har forvaltningen udarbejdet projekt "Sygemeldt - i gang igen", som socialudvalget skal drøfte på mandag. Forslaget lægger op til et tre-årigt forløb, hvor der snarest muligt ansættes en socialrådgiver som projektleder. Opgaven bliver i første omgang at afklare mulighederne for de mennesker, som er sygemeldt over 52 uger eller på vej mod 52 uger. - Der skal ske en individuel afklaring af sygdomsforløbet, og der skal laves en ressourceprofil, hvor man ser på, hvad borgeren kan i stedet for, hvad borgeren ikke kan. Fokus flyttes fra forsørgelse til at tage udgangspunkt i ressourcer, forklarer forvaltningschef Pernille Hougaard-Enevoldsen. I anden omgang skal projektlederen sikre en hurtig indsats over for de sygemeldte, som kun kortvarigt har modtaget sygedagpenge. Socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen er meget positiv over for projektet. - Folk skal selvfølgelig have en ordentlig behandling og afklares så hurtigt som muligt med hensyn til resterhvervsevne. Det her drejer sig ikke kun om økonomi, men om at få folk til at blive på arbejdsmarkedet eller få dem i fleksjob. Meningen er ikke at drive klapjagt, understreger han.