Lokalpolitik

Udgifterne løber løbsk

Store budgetoverskridelser og ny sparekrav - 100 kommunale jobs i spil

Borgmester Lars Møller: - Vi kan ikke rationalisere eller effektivisere os ud af problemerne. Der bliver opgaver, vi ikke længere kan løse. Arkivfoto: Henrik Louis

Borgmester Lars Møller: - Vi kan ikke rationalisere eller effektivisere os ud af problemerne. Der bliver opgaver, vi ikke længere kan løse. Arkivfoto: Henrik Louis

- Det er dybt alvorligt. Sådan opsummerer borgmester Lars Møller (V) Frederikshavn Kommunes økonomiske situation. Udgifterne til det specialiserede område, anbringelser og voksne handicappede, løber løbsk, og med en overskridelse af snekontoen på cirka 25 mio. kr. er vi på vej med en samlet overskridelse på 50 mio. kr. i 2010. Oveni skal lægges regeringens krav om nulvækst i 2011, hvilket reelt betyder nye nedskæringer. Og som om det ikke var nok, har regeringen varslet besparelser for kommunerne på i alt 4 mia. kr. i 2012 og 2013. Alt i alt betyder det voldsomme udfordringer for den kommunale organisation og faldende serviceniveau for borgerne. I runde tal svarer sparekravet næste år til 100 stillinger. - Vi kan ikke klare det alene med finansministerens plan om best practise (at alle kommuner gør som de mest effektive, red.). Der vil være ting, vi ikke længere kan gøre, når der bliver færre hænder, siger Lars Møller. Pilen peger indad Jens Ole Jensens udtalelser om, at "vi skal gøre tingene mindre bureaukratisk og mere intelligent", har fået HK-personalet op af stolene, men Venstres økonomimand understreger, at ordene er møntet på politikerne - og ikke HK'ernes IQ. - Vi kan ikke løse opgaven uden at have medarbejderne med. Derfor skal vi politikere lægge en langsigtet plan, så vi undgår nye stop and go-situationer, siger Jens Ole Jensen. Under gennemsnittet i dag På byrådsmødet efterlyste Erik Sørensen (S) klarhed over situationens alvor. For borgernes og medarbejdernes skyld. Og ønskede svar på, hvor stor en del af kommunens udgifter, der er bestemt af lovgivningsmæssige krav. - Vi ligger allerede under eller på gennemsnittet på langt de fleste hovedområder, og hvis vi skal friholde de traditionelle kerneområder for besparelser, bliver der kun teknisk udvalg tilbage. Det lader sig ikke gøre, siger Erik Sørensen. Hovedløs økonomisk politik Paul Rode Andersen (SF) er enig i situationens alvor, og mener, at årsagen skal findes i "en hovedløs form for økonomisk politik på Christiansborg". - Når den private sektor er i krise, mener regeringen, at det offentlige også skal skære ned, men det private er dybt afhængig af aktivitet i det offentlige, siger Paul Rode, der ser frem til en ny regering i efteråret 2011. Regningen venter forude Den økonomiske analyse deler Venstre ikke. - På grund af finanskrisen har regeringen valgt at stimulere forbruget. Ellers havde vi haft endnu flere ledige. Det har kostet klejner, og nu skal regningen betales. - Vi må omprioritere midler til sundhed, uddannelse og svage grupper. Det bliver ikke let, men jeg glæder mig over, at høre, at alle nu vil være med til at tænke på tværs. Det er nye toner og et opgør med den socialdemokratiske politik i det gamle byråd, siger Venstres gruppeformand, Anders Broholm. En ond cirkel Jørgen Tousgaard (S) advarer mod nye besparelser på kerneområderne: - Sparer vi på normalområdet, det vil sige skoler og daginstitutioner, fører det pr. automatik til endnu flere anbringelser og udgifter på specialområdet. - Det er en ond cirkel og en livsfarlig måde at fortsætte på, siger Jørgen Tousgaard, der opfordrede borgmester Lars Møller til at indkalde byrådet til et seminar om den alvorlige økonomiske situation.