Hjørring

Udgifterne mangedobles

Siden 1998 er udgifterne til plejeanbragte børn steget med 133 procent. I samme periode er udgifterne til aflastning i forebyggende øjemed steget med 199 procent. Se de præcise tal i grafikken på side 2.