Socialforhold

Udgifterne skrider

Den store skurk er socialområdet

LØGSTØR:De kommunale udgifter i Løgstør Kommune skrider. Det viser en budgetkontrol, der er foretaget med udgang af april. Løgstør Kommunes økonomiudvalget har netop fået præsenteret budgetkontrollen, hvoraf det fremgår, at der vil være et merforbrug på 7,4 mio. kr. ved årets udgang, hvis ikke der bliver grebet ind. Den helt store skurk er socialområdet, der alene forventer et merforbrug på 4,9 mio. kr. Det er ikke mindst sygedagpengeområdet, der skrider. I et forsøg på at dæmme op på netop dette område besluttede kommunalbestyrelsen fornylig at bevilge 175.000 kr. til ansættelse af yderligere en socialrådgiver. Borgmester Jens Laurtizen siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at kommunen i øjeblikket oplever en stigning i antallet af personer, der går fra arbejdsløshedskasserne til kommunale sociale ydelser. Jens Lauritzen understeger, at det merforbrug på 7,4 mio. kr. som økonomiudvalget netop er blevet præsenteret for vil være reduceret med omkring to mio. kr. når kommunalbestyrelsen på torsdag skal behandle overskridelserne De to mio. kr. spares på edb, løn og hjemmeplejeområdet.