Socialforsorg

Udgifterne til pleje eksploderer

Hver uge er hjemmeplejen tvunget til at bruge 195 timer flere end der er bevilget

SKAGEN:År efter år stiger udgifterne til hjemmeplejen i Skagen Kommune. Da der blev lagt budget, regnede kommunen med at bruge 2.625 timer per uge til pleje. Nu viser der sig en overskridelse med 195 timer om ugen. 553 borgere er visiteret til hjælp. Det er flere, end man regnede med. Kommunen får flere af de ældste ældre, og den enkelte har brug for mere og mere hjælp. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at visitationsafdelingens underskud ender på mere end fire millioner kroner. - Fire års erfaringer siger mig, at det er umuligt at forudse, hvor mange der har brug for hjælp om en måned, siger formanden for kommunens social- og sundhedsudvalg, Bjarne Kvist (S). - Byrådet har vedtaget nogle standarder for plejen. Det står sort på hvidt, hvornår en borger har ret til hjælp og hvilken form for hjælp. Så vi kan ikke rigtig gøre noget. Det viser sig imidlertid også, at udgifterne til hjemmeplejen i Skagen gennemsnitlig ligger over andre kommuner. - Min personlige mening er, at det er resultaterne af vores erhvervsstruktur, der slår igennem. De mennesker, der nu har brug for hjælp, har arbejdet på havnen, i fiskeindustrien eller på kuttere i kulde og træk. De har knoklet i en tid, hvor ingen tænkte på arbejdsmiljø, siger Bjarne Kvist.