Hospitaler

Udhuling

Et nyt tegn på, at VKO vil udhule de offentlige sygehuse ved at fjerne nogle ortopædkirurgiske funktioner...

...fra de offentlige sygehuse og flytte operationer til privat hospitaler og dermed favoriseres privathospitaler igen. Ved at sundhedsstyrelsens specialeplan lægger op til, at Region Nordjylland mister deres specialefunktion på skulder og albuer, og man dermed får længere til behandling. Og patienter skal rejse til en anden region, og det dermed bliver dyrere for Region Nordjylland. Og det bliver derfor også vanskeligere at beholde vores speciallæger i vores region og vanskeligere at få nye. Jeg er enige med overlæge Steen Lund Jensen. Jeg giver ham og kolleger 100 pct. opbakning.