Udkant kan også være forkant

MULIGHEDER:Må jeg, som helt almindelig beboer i det nordvestjyske fremkomme med et par kommentarer til nogle af de dystre nytårshilsner, der er afsendt fra højere lokalt plan via denne avis. Et fremhævende tema har været kommunalreformens ét-års fødselsdag. Forstemmende læsning - en resigneret og uengageret holdning til processen (samme indgang ville have kostet virksomheder dyrt, hvis tilsvarende omstillinger her var håndteret med samme indstilling). Et typisk udsagn - ¿Vi lever i et udkantområde¿ - tilkendegiver, at her er der ikke mulighed for udvikling/forbedringer. Heldigvis har der været lyspunkter og konstruktive indlæg ¿ eksempelvis Mogens Nielsen, Erik Hove Olesen og Flemming Jansen (Pandrup). Set statistisk, isoleret og nationalgeografisk er betegnelsen udkantområde korrekt. Min påstand i dette læserbrev er, at udkant også kan være lig med forkant. Hvorfor ikke fokusere på bedre muligheder, som de nye kommuner og regioner medfører, eksempelvis: ] Erhvervsfremme og jobmuligheder. ] Turisme og fritidsliv (der opstod straks en fælles turistforening). ] Muligheder for kvalitetsforbedringer og rationaliseringsgevinster (der venter på at blive udnyttet). Nye muligheder Også uden for det offentlige regi åbner omverdenen sig og byder på nye muligheder, eksempelvis: } Tænk, hvis den velbevarede hemmeliglighed i Norge med Thisted som udmærket by for handel, service og ophold bliver røbet (ret beset mener jeg, at Nordvestjylland skal markedsføres som en helhed, d.v.s. området mellem Tingskoven, Sallingsund og Draget/Oddesund ¿ her må Internet være det primære medie.) } Tænk, hvis WestLink-projektet bliver genoplivet. Hanstholm er optimal og centralt beliggende for trafik og transport til/fra Norge, Grønland, Island og Færøerne. Desuden gode muligheder til Storbritannien og nye områder i Østeuropa/Baltikum. Hanstholm byder på de bedste muligheder for landing og forædling af fisk. } Nu starter et ¿nyt¿ færgeselskab med Hanstholm som fælles udgangspunkt for sine sejladser til Norge. Med de sejlplaner, der nu foreligger, er der absolut muligheder for trafikale forbedringer og inspiration udefra. Det bedste bud Vi må være med til at fortælle, at Hanstholm har det bedste bud på trafik henover Skagerak til Sørnorge og Vestlandet ¿ korteste afstand, højt serviceniveau, hurtigste sejltid og bedste besejlingsforhold. Skal man sydpå, er afstanden lidt kortere og kan køres mindst lige så hurtigt [Det burde være en selvfølgelighed med modullastbiler til Hanstholm ¿ desværre er det stadig nødvendigt, at påminde en konservativ trafikminister herom]. } Kollektiv trafik, hvorfor ikke lave køreplaner, der ¿hænger sammen¿; det må de være muligt at få Arriva, DSB og NT til at koordinere. Tænk hvis der - mod betaling, etableres busforbindelse mellem Thisted Banegård og færgeankomster/-afgange i Hanstholm. Med et trylleslag ændrer Thisted status fra at være endestation til et trafikalt knudepunkt mellem Hanstholm/Norge, Fjerritslev/Aalborg, Mors/Skive/motorvejsnet og Sydthy/Hurup/Vestjylland. } Bosætning og vigende befolkningstal, her kan jeg kun give Mogens Nielsen ret m.h.t. en delvis løsning af denne udfordring. Med en aktiv holdning fra lokalsamfundets side kan gæstearbejdere gøres opmærksomme på muligheder og betingelser for at bosætte sig her.

Forsiden