Lokalpolitik

Udkant snydt igen

BETALINGSRING:Nu vil S og SF vil have en betalingsring om det indre København for at lette færdslen. Det vil medføre udgifter til stoppesteder, og de overfyldte parkeringspladser uden om betalingsringen vil medføre efterfølgende krav om parkeringshuse med gratis parkering i tilknytning til betalingsringen. Ekspropriation af plads og byggeri til alle disse formål vil kræve tocifrede milliardudgifter for staten med de københavnske ejendomspriser. Men det vil ikke lette trafikkøen på vejen til betalingsringen, fordi man nu må køre efter påstigningsstationen i stedet for direkte til målet for turen, hvorfor der må eksproprieres til nye motorveje, indtil man indfører en større betalingsring med nye ekspropriationer. Alt med endnu større milliardudgifter til staten. Provenuet fra betalingsringen skal nedsætte udgifterne til offentlig befordring i hovedstadsområdet med 40 pct. Igen får udkantsområderne ikke del i muligvis trecifrede milliardinvesteringer. I stedet for disse milliardudgifter ville det være klogere, at halvere DSB's billetpriser (passagerindtægter på 4,3 mia. kr. årlig) for og til gavn for hele landet. Det vil medføre meget mere offentlig trafik alle steder og tillige forøgelse af passagerindtægterne, altså en Win- Win- Win situation. I 1961 ville professor Humlum have en motorvej på den jyske højderyg til gavn for hele Jylland, hvor jordpriserne ville være meget lavere der end den opførte motorvej i Østjylland med broer over Vejle Fjord. I stedet for centraliseringer i Københavns- og Aarhus-området burde der ske udflytninger af statsinstitutioner som Danmarks Statistik, Vejdirektoratet med flere.