Udkast til bryllupsbrev klar

Byrådene i Skagen, Frederikshavn og Sæby mødes 6. december

Lokalpolitik 1. december 2004 05:00

SKAGEN: Der står stadig "navn" i parantes i det udkast til brev, som de tre byråd i Skagen, Frederikshavn og Sæby ventes at sende til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), når de tre byråd midt i december formodentlig har sagt ja til at indgå ægteskab med hinanden. Byrådet i Skagen og Frederikshavn tager stilling til sagen 13. december, mens byrådet i Sæby behandler sagen 14. december, og til den tid venter Skagens borgmester Hans Rex (V), at et nyt navn for den fælles kommune er på plads. Ja, formodentlig kommer det allerede på plads i forbindelse med et møde 6. december i Frederikshavn, hvor de tre byråd er samlet for at drøfte sammenlægningen. - Jeg ved ikke, hvad navnet bliver endnu. Vi har godt nok drøftet den slags ting, men jeg kan ikke lige huske, hvad der er blevet sagt, grinede Hans Rex hemmelighedsfuldt, da NORDJYSKE i går forsøgte at få nogle bud på det fremtidige kommunenavn. Til gengæld var der ingen problemer med at huske, hvad der stod i udkastet til det brev, der skal sendes til ministeren inden nytår, og som lægger op til en ny storkommune med cirka 64.000 indbyggere. Udkast til brev I udkastet kan man blandt andet læse, at hensigten med dannelsen af den nye storkommune er at sikre en fortsat dynamisk udvikling af områdets samlede kvaliteter inden for erhverv, turisme og bosætning til gavn for borgerne. - Det smukke landskab fra Grenen til Jyske Ås, kysten, de tre attraktive købstæder og øvrige byer vil sammen med områdets mange kulturelle kvaliteter være grundlaget for kommunens fremtidige identitet. - Kommunen skal aktivt dyrke og udvikle sine styrkepositioner inden for erhvervs- og fiskerihavne, trafikknudepunkt (motorvej og færgeforbindelser), industri, handel, turisme, landbrug og øvrigt erhverv. Dette skal bidrage til at opnå den størst mulige erhvervsmæssige vækst til styrkelse af beskæftigelse, bosætning og udvikling, står der i udkastet til brevet. Ifølge brevet skal Frederikshavn by som det naturlige midtpunkt være kommunens uddannelses-, erhvervs- og handelsmæssige centrum, aktivt suppleret af byerne Skagen og Sæby som lokale centre for bosætning, handel, turisme og øvrige erhverv. Samtidig skal de tre byers kulturelle kvaliteter ses som naturlige led i den fortsatte positive udvikling. - De øvrige byers eksistens og udvikling har stor betydning for den nye storkommune. Lokale initiativer og løsninger skal derfor fremmes i et aktivt samspil mellem kommunen og de lokale kræfter, så byerne med deres udbud af erhverv, handelsmuligheder og servicetilbud naturligt understøtter de omligggende landområder. Frederikshavn centrum I udkastet bliver det slået fast, at rådhuset i Frederikshavn bliver center for kommunens politiske og administrative ledelse, men det understreges samtidigt, at borgere og erhvervsliv skal sikres en god og effektiv offentlig service, der tager udgangspunkt i et veludbygget net af decentrale institutioner i de tre eksisterende rådhuse. Man kan ikke ud fra brevet, sige noget om det fremtidige serviceniveau, ud over at det vil tage udgangspunkt i kravet om en bæredygtig økonomi, og at det skal optimeres gennem en effektiv kommunal organisation og rationel drift. Mulighed for udvidelse Som udgangspunkt er det de tre kommuner, Skagen, Frederikshavn og Sæby, der sigter mod at holde bryllup, men brevet åbner dog op for, at østlige dele af det nuværende Sindal Kommune og eventuelt Læsø kan komme med, hvis der skulle opstå ønsker om noget sådan, hvad der dog ikke på nuværende tidspunkt er noget, som tyder på. Foreløbig har økonomiudvalget i Skagen Kommune set på udkastet til "bryllupsbrevet", og indstiller til byrådet, at brevet godkendes på byrådsmødet 13. december.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...