Udlån fra nabokommuners biblioteker udløser kæmperegning

Sindalborgere stod for 6373 udlån i Hjørring og Frederikshavn i første halvår

Lokalpolitik 29. september 2002 08:00

SINDAL: Udlånstal fra 1. halvår 2002 tyder på, at Sindal Kommune rundt regnet skal betale 130.000 kroner fra kasse 1 til Frederikshavns og Hjørring kommuner, fordi en del af Sindalborgere har været flittige til at låne fra nabokommunernes biblioteker. Pengene skal betales ved årsskiftet, når de samlede udlånstal er gjort op. Hvis udlånsaktiviteten holder sig på det målte niveau, overstiger den i begge kommuner grænsen for, hvornår der kan udløses en regning til Sindals kommunekasse. Sindalborgernes lån af bøger og andet biblioteksmateriale i en nabokommune skal udgøre mindst syv procent af det samlede udlån fra Sindal Bibliotek, og så koster det Sindal Kommune 10 kroner pr. nyt udlån, mens genbestillinger ikke tæller med. Hjørring Bibliotek havde ialt 3946 udlån i årets første seks måneder til lånere fra Sindal, og dertil kommer ca. 1000 udlån, der var genbestillinger. - På årsbasis regner vi med omkring 8000 udlån, oplyser Hjørrings stadsbibliotekar, Carsten Winther, der tilføjer, at udlånstallet til lånere fra Sindal har ligget meget konstant i de senere år på 10 000-12 000 udlån årligt, inklusive fornyelser. Fra Frederikshavn Bibliotek lyder meldingen, at Sindalborgere stod for 2427 udlån i årets første halvdel, hvortil kommer ca. 700 genudlån. - Tallet er lidt mindre, end det plejer at være. Hvad det skyldes, ved jeg ikke, men et bud kan være, at Frederikshavn har mistet mange arbejdspladser, og så er der en del fra Sindal, der ikke længere har ærinde i Frederikshavn. Det kan også være, fordi Sindal Bibliotek har fået mere nyt udlånsmateriale hjem, siger souschef, Kirsten Møller, Frederikshavn Bibliotek. Med måske knap 5000 udlån til Sindalborgere på årsbasis kommer udlånsniveaet ned i nærheden af de syv procent, der udløser en regning. Sidste år havde Sindal Bibliotek og bibliotekets fire filialer et samlet udlån på 77.895, og tallet stiger formentlig for året 2002. - Vi har haft en lille stigning i udlånet på grund af mandagsåbent. Vi kommer måske op over 80.000 udlån, så det er ret spændende, om der skal betales noget til Frederikshavn, siger Sindals biblioteksleder, Jens Ivar Steffensen. Regnestykket kompliceres af, at Sindal Bibliotek endnu ikke i deres edb-system kan udskille nye udlån fra fornyelser. Det sker først fra december. Derfor har bibliotekslederne talt om at bruge de samlede udlånstal som målestok for, om udlånene i nabokommunerne i det første år med betalinger over kommunegrænsen kommer op over de syv procent. Det er ændringer i biblioteksloven i år 2000, der har åbnet mulighed for, at kommunerne kan kræve betaling for den biblioteksservice, der ydes til andre kommuners borgere. Derfor satte politikerne allerede i budget 2002 et beløb på 184.900 kroner i budgetoverslagene for de følgende år. Det tal er ifølge skoledirektør Arne Nyhus blevet prisfremskrevet i budget 2003. - Vi har ikke haft anledning til at ændre på tallet. Vi har prøvet at få lavet en aftale omkring bibliotekerne, men det er gået i vasken, oplyser han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...