Udlån steget med 15 procent

St. Brøndum Sparekasse tjente 541.000 kr. før skat i første halvår af 2006

ST. BRØNDUM: St. Brøndum Sparekasse kan i halvårsregnskabet fremvise en markant fremgang i udlån. De er vokset med 15 procent til 82 millioner kroner, og det er sparekassedirektør Peter Petersen godt tilfreds med: - Sparekassen er sat i verden for at sikre, at udviklingen også kan komme det lokale område og dets beboere til gode, siger han og kan igen glæde sig over en ubrudt vækst i kundegrundlaget. Også indlånet voksede - med 3,4 procent til 97 millioner kr. Det stigende udlån betyder, at behovet for at placere overskudslikviditet i værdipapirer bliver mindre, og det er positivt i en periode som nu, hvor kurserne er faldet. Også i St. Brøndum er der noteret kursfald, men dog ikke større, end at resultatet af første halvår før skat fortsat er 541.000 kr. Garanterne bakker kraftigere op om sparekassen end nogensinde. Sparekassen har nu en garantkapital på 15,8 millioner kr., og det er 4,5 millioner kroner mere end for et år siden.