Biblioteker

Udlån stiger markant i Sæby

SÆBY:Sæbynitterne har taget deres nye bibliotek til sig. Det viser en statistik, som overbibliotekar Mette Caspersen har lavet. Før det nye bibliotek blev opført, havde biblioteket omkring 100.000 udlån om året. Det tal er vokset til 117.340 udlån i det nye bibliotek. Udviklingen er dog gået den stik modsatte vej i bibliotekets filial i Østervrå. Her er antallet af udlån faldet fra 22.628 i 2002 til 17.454 i fjor. Udviklingen i Østervrå bekymrer bibliotekets ledelse, som derfor har nedsat en såkaldt filialgruppe, der i samarbejde med lignende grupper andre steder i amtet skal analysere situationen og komme med bud på, hvad filialerne kan gøre for at vende udviklingen. Østervrå Bibliotek forbereder desuden er større brugerundersøgelse. Udlånet i den kommunale bogbus ligger stabilt mellem 21.000 og 22.000 udlån om året. Af statistikken fremgår også, at Sæby Bibliotek råder over 66.204 materialer - altså bøger, blade, film og cd"ere. Over en årrække har biblioteket trimmet sin bogsamling markant. I midten af 90'erne rådede man således over 90.000 genstande til udlån. Trimningen betyder, at der er 3,83 materialer til udlån per borger. I Frederikshavn er tallet 4,37 og i Skagen hele 7,33, så her er udvalget altså betydeligt større. Statistikken viser også, at det er alle typer udlån, der er i stigning i Sæby. Størst er stigningen dog i børnebiblioteket, men Mette Caspersen mener fortsat, at udlånet at børnebøger skal fylde mere i forhold til voksen-udlån. En gennemsnitlig borger i Sæby Kommune lånte i fjor 9,7 materialer på det kommunale bibliotek.