Udlændinge flygter til et liv i prostitution

Vilnius, søndag Ritzaus udsendte medarbejder Monica Olsen Skjult på bordeller og nede ad sidegaderne i Danmark gemmer der sig i stigende grad udenlandske kvinder, som ernærer sig som prostituerede. De er flygtet fra fattigdom og har et håb om en mere gylden fremtid i bagagen. Siden 1989 er deres antal tidoblet og i dag skønner videnscentret PRO-centret, at der er et sted mellem 2000 og 2500 udenlandske prostituerede. Derved udgør de cirka en tredjedel af alle prostituerede i Danmark. Reden, der er et rådgivnings- og værested for prostituerede, har et projekt i støbeskeen, som kan hjælpe de udenlandske kvinder ud af prostitution. Målet er at få kvinderne tilbage til deres hjemlande og ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse, så de bliver i stand til at klare sig selv. Pigerne er svære at hjælpe, fordi de oftest er i landet illegalt og derfor ikke må være i Danmark længe nok til, at Reden og andre organisationer kan nå at få iværksat hjælp. Det problem kan en længe ventet handlingsplan fra regeringen måske afhjælpe. Planen skulle være lanceret i foråret, men har været forsinket og kommer først senere på året. Planen giver et bud på, hvordan kvindehandel forebygges, hvordan kvinderne hjælpes og hvordan bagmændene rammes. Projektleder Hanne Helth fra Reden har været med til at udvikle centrets hjælpeprojekt. - Det vi håber på er at få en handlingsplan, som klart definerer, hvornår man kan betragtes som offer for kvindehandel. Samtidig skulle der gerne følge nogle rettigheder med statusen som handlet, siger Hanne Helth. Den status kan betyde, at kvinderne kan blive i Danmark i tilstrækkelig lang tid til at blive indlemmet i første del af det planlagte projekt. Den del foregår i Danmark og her handler det i første omgang om at få kontakt mellem kvinderne og det system som skal hjælpe - politi, sundhedssystem og organisationer i kvindernes hjemlande, som kan hjælpe dem videre. - I og med at vores integrationspolitik er så stram, som den er, så har vi en formodning om, at Danmark ikke vil lade dem blive i landet ret længe. Så de vil formentlig blive hjemsendt så hurtigt som muligt. I den situation kan projektet være en start på at få etableret nogle kontakter i deres hjemlande, som kan hjælpe dem med at blive reintegreret, siger Hanne Helth. Opgaven med at finde hjælpeorganisationer i hjemlandene er ikke helt let. Blandt andet fordi Danmark har skåret ned på udviklingsbistanden og den økonomiske støtte til Østlandene. - Man har stort set fjernet hele øststøttesektionens midler. Man har blandt andet fjernet midlerne til et projekt for rehabilitering i Litauen. Et projekt Socialministeriet havde arbejdet med i et over et år. Det er katastrofalt, at man går ind og skærer i et projekt, der kan få kvinder ud af prostitution samtidig med, at man med den anden hånd siger, at man vil bekæmpe trafficking (kvindehandel. red.), siger Hanne Helth fra Reden. En anden gren af projektet er opsøgende arbejde, hvor Reden vil forsøge at få fat i de kvinder, som arbejder på massageklinikkerne. Reden vil fortælle om lovgivning og rettigheder. Men også lære kvinderne sikker "prostitutionsadfærd" - at beskytte sig mod sygdomme og graviditet - og undgå vold. - Vi vil ikke forbedre alfonsernes varer, men erkender at det ikke altid er muligt for kvinderne at komme ud af den her situation. Derfor er det vigtigt, at nogen informere dem om, hvordan de kan være i prostitution på så sikker en måde som muligt, siger Hanne Helth. Der findes ikke hjælpeprojekter i alle lande og de projekter der eksisterer lever en usikker tilværelse. De finansieres typisk med midler fra EU, private og internationale fonde. - Projekterne kan ikke få garanti for, at de overlever de næste tre måneder. De er i en situation, hvor de er ekstremt fattige og ikke engang har penge til at lønne medarbejderne. Det er en af de ting, som vi mener, at man bør tage langt mere alvorligt, hvis man ønsker at dæmme op for det her problem. Man nødt til at finde noget langsigtet økonomisk finansiering, hvis man vil have en holdbar løsning, siger Hanne Helth. På en konference i de kommende dage sættes der fokus på kvindehandel i de nordiske og baltiske lande. Nordisk Råd står bag konferencen, som foregår i Litauens hovedstad, Vilnius, i dagene 20. til 22. oktober. Her sættes fokus på, hvordan regeringer og NGO'er (Non-governmental Organisations/ikke statslige organisationer. red.) sammen kan forhindre og afhjælpe kvindehandel. Det er den anden i en serie på tre. Den første fandt sted Tallin i Estland. Den næste i Riga i Letland i slutningen af november. /ritzau/