Aalborg

Udlændinge strømmer til NOEA: Engelsksprogede fag hitter

AALBORG:Antallet af udenlandske studerende sætter rekord på Nordjyllands Erhvervsakademi, når en ny årgang tager fat efter sommerferien. Af de foreløbig omkring 620, der har meldt sig til en af akademiets videregående uddannelser, kommer flere end 200 fra udlandet. – Vi har især fået mange ansøgere fra Polen, Ungarn og de baltiske lande, ligesom en del nordmænd, svenskere og islændinge har søgt ind, siger Gitte Carstens fra Noea. En række af erhvervsakademiets uddannelser udbydes på både dansk og engelsk. Især serviceøkonom er populært på engelsk – mere end dobbelt så mange vælger det sprog fremfor dansk. Det gør også mange danske unge, for faget er rettet mod hotel-, turist- og oplevelsesbranchen. Sidste år måtte Noea opgive at starte et hold it- og elektronikteknikere, men med foreløbig 19 er der nok interesserede i år. Det glæder Gitte Carstens, blandt andet fordi uddannelsen er en sikker vej til job. Tallet på 620 er svært at sammenligne med tidligere år, da Noea i vid udstrækning optager studerende frem til studiestarten omkring 1. september. Derfor spiller den officielle frist 5. juli en mindre rolle end andre steder.