Udlændinge tager hjem

Finanskrisen kan nu også ses på vejene, der fører ud af Nordjylland. Polakker, tyskere og andre, der i stort tal er kommet hertil for at arbejde, rejser hjem.

Efter en årrække, hvor der hele tiden er kommet flere udlændinge fra andre vestlige lande hertil, end der i samme periode er rejst, er billedet nu vendt, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I april, maj og juni i år indvandrede 318 borgere fra andre vestlige lande til Nordjylland. Men 597 forlod landsdelen. Dermed er den såkaldte nettoindvandring, altså indvandring minus udvandring, negativ for første gang i meget lang tid. Tallet er for andet kvartal 2009 minus 279. I den tilsvarende periode i 2008 var der et plus på 166. Dengang var der 423, der indvandrede til Nordjylland, og 257, der forlod landsdelen. At billedet nu vender, så udlændinge fra andre vestlige lande vender Nordjylland ryggen, skyldes ifølge Beskæftigelsesregion Nordjylland den globale finanskrise, som særligt har kostet job i bygge- og anlægsbranchen samt jern- og metalbranchen. - Efterspørgslen efter arbejdskraft har de seneste kvartaler været meget faldende. Samtidig er ledigheden, der tidligere har været ualmindelig lav, nu kommet op på et niveau, hvor der er danskere at få til de ledige stillinger, der trods alt er, siger Lars Pilgaard, fuldmægtig ved Beskæftigelsesregionen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende torsdag