Hals

Udlodning til tre almen- nyttige formål

HALS:På generalforsamlingen i Hals Elværks- og Miljøforening blev der delt godt og vel 50.000 kr. ud til kulturelle og almennyttige formål i Hals by. Af de indsendte indstillinger - der kan ikke søges og uddeles til enkeltpersoner - gik pengene til Hals Skytteforening, Hals Skole og FDF i Hals. Hals Skytteforening skal have renoveret sit klublokale, Hals Skole fik en pæn portion til indkøb af et nyt musikanlæg til skolens nye aula og FDF-erne fik en pose penge til nye gulvtæpper i deres klubhus. Formanden, Kaj Andersen, Hals, blev genvalgt som formand ligesom Knud Nielsen, Hals, blev genvalgt som kasserer. Der ligger stadig en million kroner i foreningen og venter på det rette projekt. - Det var egentlig tænkt til det nye kulturhus, men er nu gemt lidt væk, siger Kaj Hansen, der helst ser hele puljen skudt af på én gang. Foreningen opstod, da elværksforeningen blev nedlagt i år 2000, og man derefter stod med en million i overskud.