Militær

Udnævnt på kasernen

Udnævnt: Ved Hærens Logistikskolen på Aalborg Kaserner er det nævnte personel udnævnt til militærpolitisergenter: SergentL. Dueholm, Sergent J.V. Larsen, Sergent T.N. Madsen, Sergent S. W. Møller, Sergent L.H. Thomsen. (Midterst række fra venstre): Kaptajn F. Bech, Politiassistent R. K. Jensen, Seniorsergent J.P.Q. Hansen, Premierløjtnant R.L. Mikkelsen, Sergent C.S. Nordhagen, Sergent M.D. Vestergaard, Sergent J.S. Nielsen, Sergent M.Aa. Olsen, Sergent D. Munkholm, Oversergent C.H. Radil, Sergent A.N. Jensen, Oversergent F.F. Kjærby, Seniorsergent S.G. Nielsen, Seniorsergent D.Vels. (Forreste række fra venstre): Sergent M. Malmstedt, Sergent D.S. Kristensen, Sergent T. Kragelund, Sergent M. L. Geertsen, Sergent B. Fisker.