Frederikshavn

Udnyt det grå guld

Seniorer er morgendagens arbejdskraft lyder det fra Kent Smidt der er formand for Senior Erhverv Nordjylland. Små og mellemstore virksomheder og erhvervsaktive seniorer kan være den rigtige kombination, når der skal skabes udvikling, værditilvækst og positive bundlinietal. Torsdag den 4. september er der møde på AF Frederikshavn for lederne af mindre virksomheder og erhvervsaktive seniorer. Arrangementet sætter fokus på lederne af små og mellemstore virksomheder, der ofte mangler en sparringspartner, som de kan trække på, når der skal skabes udvikling og værditilvækst i virksomheden. Ofte er det i en her og nu situation de mangler at kunne trække på en lokal videns- og erfaringspersoner med de ønskede kvalifikationer og personlige kompetencer. Her kan de erhvervsaktive seniorer være en mulig løsning for virksomheder af en mindre størrelse, der ofte er kendetegnet ved manglende ressourcer til at løse disse videns- og erfaringskrævende opgaver. Som eksempel kan Senior Erhverv Nordjylland via sit netværk hjælpe den enkelte virksomhed med at professionalisere virksomhedens eksport-, udviklings- eller innovationsaktiviteter. Forskellen imellem en yngre og ældre leder er, at nok har den yngre kvalifikationerne, men mangler ofte de nødvendige kompetencer, noget som netop er kendetegnet ved en seniorleder. En sådan assistance kunne f. eks. tilrettelægges som en løbende proces, hvor en række erhvervsaktive seniorer med forskellige kvalifikationer og kompetencer på skift gav virksomheden den ønskede assistance i forbindelse med tilrettelæggelse og udførsel af den i fællesskab definerede specialopgave. Derved opnår virksomheden kun at skulle betale for den specifikke opgave, og ikke bagefter har yderligere forpligtelser. Viden og erfaringer fra utraditionelle og fleksible samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og erhvervsaktive seniorer, præsenteres af Senior Erhverv Nordjylland i samarbejde med TIC Erhvervscenter Nordjylland/Nordjysk Iværksætter Netværk, Markmann , AF-Nordjylland og de Nordjyske Erhvervschefer på et Nordjysk "roadshow" med syv fyraftensmøder, i løbet af august og september måned.