Forskning

Udnyt muligheder

Hovedparten af de nordjyske virksomheder inden for trådløs og mobil kommunikation er med i en fælles organisation, NorCOM. Vi ser mange muligheder for, at vores branche gennem en målrettet indsats vil kunne bidrage endnu kraftigere til nordjysk udvikling.

Det går allerede godt i vores sektor. På trods af enkelte markante virksomhedslukninger beskæftiger vi nu flere teknikere og funktionærer end nogensinde før. Desværre er der imidlertid ikke længere den samme høje beskæftigelse af timelønnede i branchen, som da Flextronics var på sit højeste. Men rigtig mange er heldigvis genbeskæftiget i mindre virksomheder i den øvrige nordjyske elektronikindustri. Flextronics medarbejderne var efterspurgte, fordi de var veluddannede og med helt fremme i kraft af at være beskæftiget i den professionelle virksomhed, Flextronics. LÆREN SER UD til at være den enkle, at der fortsat er muligheder også i en meget omskiftelig og konkurrencepræget verden, hvis bare man sørger for at være med helt fremme i den branche og virksomhed, man lige nu har med at gøre. Endnu et eksempel er helt dugfrisk. Næppe havde vi læst den triste nyhed om FL Telecoms (tidligere MAXON) lukning før vi fik meldingen om, at GN Store Nord målrettet investerer i området ved at placere en afdeling af GN Mobile i Aalborg. Foreløbigt med en stab på 20 medarbejdere og udsigt til flere. Sådan er der efter mit og NorCOM's bedste skøn basis for endnu flere investeringer og udvikling. DEN NORDJYSKE industriklynge inden for trådløs og mobilteknologi er baseret på 50-60 års historie med mange facetter. Uden at forklejne andre vigtige faktorer i den udvikling kan vi konstatere, at ny og avanceret viden indenfor vores område er en helt afgørende faktor for succes. På forsknings- og uddannelsessiden er Aalborg Universitet helt afgørende og gør et flot stykke arbejde med fortsat udvikling og etablering af nye forskningsenheder og international forskningssamarbejde. SER VI PÅ virksomhederne, må vi sige, at der er tale om en stor og broget flok med hver sine kernekompetencer. Samspillet af disse mange forskellige kompetencer giver den nødvendige dynamik i branchen. Stor variation og forskelighed i størrelse, teknologi, kundekreds mv. gør det attraktivt at være en del af branchen. Denne mangfoldighed er en styrke, som vi mener der er grundlag for at udvide og føje nye facetter til. Det kan ske med lokale iværksættere, nationale virksomheder som GN Store Nord og internationale virksomheder som Texas Instruments og BenQ, samt lokale virksomheder der allerede er etableret i området, som RTX. Derfor arbejder vi hele tiden på at udbygge sektoren. Også selv om nogle af os derved får en konkurrent tættere på. Målsætningen om at styrke vores branche søger vi at indfri sammen med andre, der har tilsvarende mål, eksempelvis NorthDenmark Invest, der holder til hos ErhvervsCenter Nordjylland. SOM NÆVNT er forskning og en konstant produktion af ny viden og veluddannede kandidater til højteknologiske stillinger vigtigt. Men derudover er der andre vigtige ressourcer og spilleregler, som er vigtige for virksomhedernes etablering i området og fortsat udvikling. Vi arbejder på at forbedre rammevilkårene til det bedst mulige niveau for vores virksomheder. Det kan f.eks være gennem politisk indflydelse, sådan at vi mindst har de samme vilkår som i andre lande. Videnskabsministeriet har netop igangsat en proces, som frem til næste sommer skal munde ud i en gennemgang, revision og fornyelse af rammevilkårene for "wireless" industrien i Danmark. Processen gennemføres under betegnelsen Teknologisk Fremsyn og vil involvere brugere, producenter, udviklere og forskere i en lang række forskellige analyseaktiviteter og fremtidsscenarier. NorCOM er helt tunet ind på at deltage i denne proces og sørge for at bidrage mest og bedst muligt til gavn for nordjysk og dansk mobil- og trådløs industri. I DET HELE taget søger vi indflydelse og ønsker at yde et bidrag på alle områder, hvor der er mulighed for at branchen kan få bedre vilkår for at udvikle sig og holde sig konkurrencedygtig på den globale markedsplads. Jo bedre og mere den nordjyske mobile og trådløse industri gør sig gældende nationalt og internationalt – jo mere mener vi at have bidraget – ikke bare til egen fremgang i branchen – men også til gavn for hele den nordjyske erhvervs- og velfærdsudvikling. Tilsvarende sætter vi pris på, at andre brancher gør noget lignende. Det kunne være IT-industrien, som vi på mange områder er nært beslægtede med, og andre. Jo mere de enkelte, naturligt sammenhængende brancher hver for sig på deres felter står sammen om at realisere de underliggende potentialer, jo flere muligheder har alle for at samarbejde kommercielt og videnmæssig indenfor regionen. MED AFSÆT i branche- eller teknologiområder der sætter sig ambitiøse mål, opstår der helt naturligt en række emner af fælles interesse, som vi kan arbejde sammen om at løfte. Eksempelvis at videreudvikle og markedsføre Nordjylland som bosætningsområde for de faggrupper, som er vigtige for at vi kan holde os konkurrencedygtige på den globale markedsplads. Jeg er overbevist om, at man på basis af en sådan ligeværdig og respektfuld tilgang til samarbejde kan finde rigtig mange fælles interesseområder, som virkeligt vil kunne få et løft og nyde fremme ved at trække på fælles hammel. IKKE BARE den branche der videreudvikler sig, men alle øvrige vil have glæde af det, fordi det i almindelighed skaber øget lokal vækst og velstand, men også fordi Nordjylland på den måde bliver mere interessant som bosætningsområde. Jo flere og mere varierede jobmuligheder, jo bedre chancer for at tiltrække og fastholde gode ledere og specialister. Så, Kære Nordjylland, den mobile og trådløse industri er i god form og vi giver tilsagn om at gøre vores bedste for at udvikle branchen yderligere. Niels Buus er administrende direktør og formand for NorCOM, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Øst. E-mail: nbu@gatehouse.dk. Hjemmeside: www.norcom.dk.