Udnyt muligheder

2008 blev et mærkeligt år. Alt begyndte med stor økonomisk optimisme i Danmark og en tro på, at vi kunne ”gå på vandet” og endte med nogle alarmerende budskaber om klimakrisen og en dyb finanskrise.

I krisetider søger folk at forstå, hvad der sker for bedre at kunne agere hensigtsmæssigt, og eftertænksomhed er godt og måske den højere mening med kriserne. Det giver os en mulighed for at finde nye og bedre løsninger på tidens udfordringerne og samtidig finder vi stor glæde ved at gøre det. Jeg har selv haft stor glæde af at læse bogen "Kabbalaens kraft 1". Kabbalaen er en flere tusind år gammel jødisk, mytisk fortælling om: verdens skabelse, meningen med livet, og hvordan vi som mennesker ved at blive proaktive i vores tilgang til livet igen kan finde lyset og glæden. Der er dog lagt mange hindringer på vejen. Det vil være en stadig kamp mod vores egen medfødte egoisme og dovenskab, fordi vi hele tiden fristes af nemme kortvarige glæder og fornøjelser. Fristeren er Satan, som er meget nærværende, men usynlig for os. De kortvarige nemme glæder tager vor opmærksomhed fra vores egentlige mission og vil efterlade os i mørke og meningsløshed. 99 pct. af det vigtige i livet befinder sig bag et forhæng som skjuler evighedens Lys og fuldbyrdelsens kilde for os. Vi skal søge at lukke Lyset ind i vort liv og blive inspireret ved at agere proaktivt. Ifølge kaballah'en er meningen med livet, at vi skal lære at modstå fristelserne og blot agere simpelt reaktiv på hvad vi møder i vores dagligdag. At leve proaktivt vil sige: at tage ansvar for alt i eget liv, betragte alle tildragelser som udfordringer vi skal lære af uden at reagere med vrede skuffelse eller surhed. Vores egen reaktion og modstand mod de umiddelbare reaktioner er vejen ind til Lyset. Vi skal være skabende med den splint af det guddommelige vi har modtaget, og vi skal søge at skabe kontrol i vort liv. Det sidste gør vi ved at opføre os ordentligt og ansvarligt. IKUN - eller det, vi kender fra østens filosofier som karmaloven - vil sikre, at hvad du gør mod andre, vil du selv komme til at smage – måske ikke lige nu; men senere og måske i andre sammenhænge. Endelig skal vi delagtiggøre andre i den glæde og rigdom vi med sikkerhed finder ved at leve efter disse principper. Set med kabbalistiske øjne skal vi altså fryde os over de store udfordringer, vi står over for. Desto større er ”lønnen” ved at påtage os opgaven og løse den. Vi ved jo grundlæggende godt, hvad der skal til for både at løse finanskrise, klimakrise og fødevarekrise. Vi skal blot bestemme os for at afstå fra de kortvarige glæder og fornøjelser her og nu og sammen skabe en ny måde at udnytte verdens goder og fordele dem mere ligeligt til gavn og glæde for alle. Når vi har bestemt os for at gå vejen kommer ideerne til løsningerne i en lind strøm. Tager vi alle ansvaret for at finde nye løsninger, og hvis vi bidrager med, hvad vi hver især kan, så kan vi godt løse denne store udfordring. Som Barack Obama har udtrykt det: ”Yes we can!” Så lad os gøre det i 2009.