Hospitaler

Udnyt sygehus

Inden der går for meget sognerådspolitik i sygehusplanlægningen, er det vigtigt at få plads til et overblik.

I modsætning til min tidligere amtsrådskollega, Hanne Thygesen (19.12.) mener jeg, at det ville være et stort samfundsmæssigt spild ikke at udnytte de gode faciliteter og bygningsmæssige rammer på Farsø Sygehus. Erik Juhl-udvalget peger netop på Farsø Sygehus som udbygningsegnet i Himmerland. Udvalget siger i sin vurdering: ”Det forekommer, at der ikke er fundet en optimal plan for udnyttelsen af de relativt tæt liggende hospitaler: Himmerland (Hobro, Farsø), Randers og Viborg, hvor de to sidstnævnte ligger i Region Midtjylland. Plangrundlaget for sygehusene nær regionsgrænsen vurderes ikke at være optimalt”. Tydeligere kan det vel ikke siges, at regionsgrænsen ikke bør betragtes som et jerntæppe. Påstanden om, at ingen fra den sydlige del af Himmerland vil søge Farsø Sygehus er ikke korrekt. Farsø Sygehus tiltrækker på grund af sine gode resultater borgere fra såvel Hobro, Mariager og Hadsund-området. At Hanne Thygesen ikke vil tøve med at fratage en stor del af Vesthimmerlands befolkning en sygehusmulighed i en rimelig geografisk afstand til fordel for en udbygning i Hobro med kort afstand til Randers, forstår jeg ikke. Det er mit håb, at Regionsrådet vil tage hensyn til ekspertudvalgets vink med en vognstang og se på den overordnede ressourceudnyttelse i stedet for at føre sognerådspolitik.