Udrag fra rengøringsrapporten

Børnepasning 1. december 2002 07:00

AABYBRO: Evalueringen fortæller, at 94 procent er tilfredse med rengøringen som helhed, og 86 procent er så tilfredse, at de mener, rengøringen lever op til forventningerne efter omlægningen. Men samme rapport nævner også områder, hvor rengøringen svigter på institutioner. Det er blandt andet håndvask og gulv på toilettet hos PPR. Inventar i Fritteren i Aabybro. Hovedrengøringen på Vedsted Centralskole og manglende rengøring af inventar på Gjøl Skole, som fremhæver, at dette ikke skyldes personalet. Institutionerne er også blevet bedt om at forklare svigtene. Og udover forhindringer, som brug af lokalerne eller manglende oprydning, er mangel på tid en gennemgående forklaring. Birkelse SFO nævner nedskæring af rengøringen. Hos PPR, Vedsted Centralskole og hos Fritteren mangler der rengøringstid. Gjøl Skole nævner, at besparelsen er en stor hindring og sætter sit præg på skolen, mens også Bjessingbo kunne bruge flere rengøringstimer. Biersted Skole har store betænkeligheder ved, at rengøringstiden er halveret og nævner, at servicelederens lokale ikke er med i opmålingen af arbejdet. Aabybro Skole peger på nullermænd i krogene, fordi personalet mangler tid til at komme helt i bund, ligesom der er behov for flere rengøringstimer i Aabybro Børnehave. I Nørhalne SFO har den ansatte rendt ekstra hurtigt for at nå at gøre rent og er ofte blevet efter arbejdstid for at blive færdig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...