Lokalpolitik

Udredningsarbejde for 10. klasser

Rebild Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med planerne for 10. klassernes fremtid.

Byrådet har tidligere besluttet at arbejde hen mod en samling af alle 10. klaser i kommunen et sted. I den forbindelse skal et kommissorium i skikkelse af en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter for forvaltning og skoleledere nu arbejde videre med planerne. De får undervejs mulighed for ad hoc at indkalde andre relevante repræsentanter og skal inden 1. april afgive rapport vedrørende deres arbejde.