Lokalpolitik

Udsætter sag om svinefarm efter klage over fejl

Utilfreds borger klager til ombudsmanden

BROVST:I sagen om etablering af landmand Henrik Fengers svinefarm har kommunen både givet fejlagtige oplysninger til borgerne om placeringen af svinefarmen og tilsidesat gældende lov om notatpligt . Det mener Birthe Lauritsen, Canada 10, som har fulgt sagen tæt og fået aktindsigt. Borgmester Mogens Gade (V) erkender, at kommunen har begået en fejl. - Vi har udsendt et kort, hvor vi har placeret den ønskede svinefarm forkert, og derfor vil jeg i dag foreslå økonomiudvalget, at vi tager sagen af dagsordenen og lader offentlighedsfasen gå om, siger Mogens Gade. Han tilføjer, at kommunen vil sende naboerne et brev med en beklagelse og orientering om en ny høringsfase. Intet at skjule Derimod kan Mogens Gade ikke finde holdepunkter for den kritik, Birthe Lauritsen rejser om notatpligten. I et brev til byrådsmedlemmerne i Brovst skriver hun, at "det (er) bekymrende at konstatere, at embedsmandsapparatet tilsidesætter gældende love om notatpligt". Netop dette klagepunkt har hun samtidig videresendt til ombudsmanden. I brevet til ombudsmanden noterer Birthe Lauritsen sig, at en kommunal embedsmand i sommeren 2002 holdt møde med ansøgeren, og "at de i fællesskab udpegede den lokalitet, svinefarmen efterfølgende ønskes placeret i." Imidlertid er der hverken notater eller referater fra dette møde eller fra alle øvrige møder, ligesom der ikke er ført journal over sagen, skriver Birthe Lauritsen. Teknisk chef Henrik Damsgaard har i et svar til Birthe Lauritsen pointeret, at der ikke blev lavet notat om det omtalte møde, da det alene var af orienterende karakter. Det samme gælder et senere møde, hvor borgmester Mogens Gade blev orienteret om projektet. - Vi har ikke mundtligt modtaget oplysninger, som ikke allerede fremgår af det skriftlige materiale, vi har fra blandt andet LandboNord. Det ville være spild af vores tid at sidde og skrive det samme, siger Henrik Damsgaard, som afviser, at Offentlighedslovens regler om notatpligt er overtrådt. - Vi har intet at skjule i denne sag. Den er kørt nøjagtigt ligesom alle andre plansager, supplerer Mogens Gade.