Udsalgspriser og førpriser

Det er højsæson for vinterudsalg, og man kan være heldig at gøre en rigtig god handel, men man kan også være uheldig og gøre en rigtig dårlig handel. Nogle butikker angiver nemlig en urealistisk høj og helt forkert førpris, som varen måske aldrig har kostet, så forbrugeren risikerer at betale mere for varen end før. Som en hjælp til forbrugere, der er blevet snydt af forkerte førpriser, har Forbrugerstyrelsen udviklet en nedslagsberegner, der kan udregne, hvor stort et nedslag i prisen man har krav på. Den kan findes på www.forbrug.dk/klage Er man blevet snydt, kan man enten kræve et passende nedslag i prisen eller ophæve købet og få det beløb tilbage, som er betalt for varen. Det giver mulighed for at købe varen et andet sted - og måske dér få den reelle besparelse Vil du klage over, at en vare er solgt til dig med en forkert førpris, skal man først gå til butikken. Hvis det ikke nytter, kan man klage til Forbrugerklagenævnet. Ved udsalg er det prisen i butikken umiddelbart før udsalget, der skal bruges som sammenligningsgrundlag. Udsalgsvarer skal have kostet en højere pris tidligere og gennem en længere periode, før butikken må reklamere med udsalg. Urigtige og vildledende førpriser kan straffes med bøde. Forbrugerombudsmanden modtager ofte forbrugerklager over vildledende prismarkedsføring. Blandt andet ved det årlige januarudsalg har det vist sig, at butikker og forretningskæder - både ved skiltning og i udsalgsaviser - giver urigtige oplysninger om før- og nupriser og dermed vildleder forbrugerne om besparelser.