Arbejdspladser

Udsat for racistisk chikane og fyret

Ansat med iransk baggrund blev kaldt "sorte svin" af kolleger, og efter sygemelding fyrede virksom-heden ham

Majid Hadei, her foran Spæncoms afdeling i Aalborg, har hyret en advokat til at gå videre med sin sag.Foto: Peter Langkilde

Majid Hadei, her foran Spæncoms afdeling i Aalborg, har hyret en advokat til at gå videre med sin sag.Foto: Peter Langkilde

NIBE:Den 45-årige Majid Hadei er skuffet, både over Spæncom og over 3F. Efter flere måneders chikane med mange racistiske undertoner i sit sjak hos Spæncom bukkede han under og meldte sig syg, hvorefter han fire dage senere blev syg. - Nu ligger min økonomi i ruiner, jeg kan ikke forsørge min familie, og vi har ikke betalt husleje i to måneder. - Men til sidst kunne jeg ikke klare det længere og begyndte at svare igen. Når man bliver udsat for den slags hele tiden, kan man til sidst ikke selv opføre sig ordentligt, siger Majid Hadei, der oprindeligt er fra Iran, men som har boet i Danmark i 22 år og er dansk gift. Han peger på, at 3F til at begynde med krævede, at Spæncom betalte godt 130.000 kroner i svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. I stedet endte sagen med en erstatning på 10.000 kroner. Derfor har Majid Hadei nu henvendt sig til en advokat, som i første omgang har bedt 3F forklare, hvordan 130.000 kroner kan blive til 10.000 kroner. Ivan Bak fra Byggegruppen hos 3F i Aalborg forklarer, at når beløbet blev meget mindre end krævet, skyldes det først fremmest besvær med at bevise, at Majid Hadei var blevet lovet arbejde frem til sommerferien: Kunne ikke vindes - Vi forelagde sagen for vores jurister, og de mente ikke, at den kunne vindes, og så fører vi ikke sådan en sag. - De 10.000 kroner er det bedste, vi har kunnet opnå, hvilket også skyldes, at chikanen er foregået mellem arbejdskammerater og ikke mellem en leder og en medarbejder, fortæller Ivan Bak, der dog mener, at Spæncom kunne have grebet sagen bedre an: - De har godt nok forsøgt at tage fat om problemet, men når det nu ikke kunne løses, kunne man for eksempel have flyttet Majid Hadei til et andet montagehold i stedet for bare at fyre ham, siger Ivan Bak.