Udsatte børn koster mere

Staten betaler mindre, og det belaster kommunekasserne ekstra

KØBENHAVN:Familier og udsatte børn med massive problemer er over de seneste år blevet stadig dyrere for kommunerne. Grænsen for, hvornår staten betaler en del af regningen i de meget dyre enkeltsager, er på få år sat betydeligt op. Og dermed hænger den enkelte kommune på en stadig større regning, når udsatte børn skal hjælpes. - Man bliver nødt til at se på finansieringen, og det vil jeg kraftigt opfordre den nye socialminister til, siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post og fortsætter: - Mange socialrådgivere oplever, at deres faglighed bliver sat kraftigt under pres af økonomivurderinger, og det er dybt problematisk. I 2007 betalte staten en fjerdedel af regningen, når udgifterne til for eksempel udsatte børn eller andre med brug for massiv hjælp, oversteg 400.000 kr. Nu tikker statspengene først ind, når udgifterne når over 800.000. Og grænsen for, hvornår en kommune får betalt halvdelen af regningen er rykket fra 800.000 kroner i 2007 til i dag 1,5 millioner kroner. Grænsen opgøres pr. person og derfor kan en enkelt familie godt koste langt mere at hjælpe uden at kommunen får økonomisk hjælp fra den fælles kasse. - Det er dybt problematisk ikke mindst set i sammenhæng med de store sparerunder, vi ser i kommunerne lige nu, siger Bettina Post. Også formanden for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, mener, der er behov for at se på, hvordan tvangsfjernelser og hjælp til udsatte børn finansieres. - Der skeles til økonomien - Det er min klare overbevisning, at økonomi er en del af de overvejelser kommunerne gør sig, når de skal hjælpe et barn. Min fornemmelse er, at man har en bestemt pose penge, og så prøver man at få de penge til at strække til flest muligt, siger Lisbeth Zornig Andersen. Hun påpeger, at der også i den enkelte kommune opstår kassetænkning, fordi forvaltningerne skal dække alle udgifter inden for eget budget, og hun opfordrer til en mere solidarisk betaling mellem kommuner og stat. - Så slipper man også for, at kommunerne lader nogle familier flytte, fordi det letter byrden, siger Lisbeth Zornig Andersen. Hun afviser dog Socialdemokraternes forslag om at lade staten betale for tvangsfjernelserne. Formanden for Folketingets Socialudvalg, Martin Henriksen (DF), påpeger, at kommunerne over de seneste år har brugt stadig flere penge på socialområdet. - Derfor er jeg ikke overbevist om, at det er økonomien alene, der er problemet. Diskussionen er mere nuanceret. Men set i lyset af de seneste sager, er vi selvfølgelig åbne over for at diskutere forskellige forslag, siger Martin Henriksen. På det seneste har flere sager vakt opsigt, og kommunerne er blevet kritiseret for ikke at gribe ind i tide, blandt andet i sagen fra Brønderslev, hvor et forældrepar er beskyldt for groft omsorgssvigt af ni sammenbragte børn./ritzau/ @Brød.9.kursiv.blå: Læs også Indsigt side 4-5