EMNER

Udsatte børn og unge

I alt 15.000 børn og unge blev i 2007 anbragt uden for hjemmet. Tallet er faldet støt siden 2002. De fleste anbragte er 15-17 år gamle. Langt hovedparten kommer i familiepleje eller på døgninstitution. I 2007 brugte det offentlige omring 8,5 milliarder kroner på plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner. I alt blev der netto brugt 13 milliarder på særlig støtte til børn og unge. Kilde: Velfærdsministeriet og Ankestyrelsen