EMNER

Udsatte børn svigtes ikke

Brønderslev Kommune forsøger at hjælpe alle børn, der har behov for det

Brønderslev Kommune tager underretninger meget alvorligt. Det forsikrer formand for børne- og ungdomsudvalget, Jens Arne Hedegaard. Brønderslev Kommune griber i egen barm, efter at Danmarks Radio har haft indslag om, at landets kommuner sylter sager om udsatte børn. Men ifølge Brønderslev Kommunes børne- og ungdomsudvalg er det slet ikke en historie, de kan genkende. Tværtimod siger formanden for udvalget, at antallet af underretninger er steget betragteligt, og at de alle tages alvorligt. Formanden Jens Arne Hedegaard er i øvrigt selv medlem af Ankestyrelsen, som har oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra 54 til 264 på tre år. Han siger: - Det er rigtigt, at ikke alle kommuner gør det her arbejde lige godt. Men samtidig må vi også sige, at stigningen skyldes, at danskerne er blevet mere klar over deres ankemuligheder. Og endelig er der jo en hel række underretninger til kommunen, som der efterfølgende viser sig ikke at være noget i. Jens Arne Hedegaard mener, at problemet også er, at de, der underretter måske ikke informeres godt nok om sagsgangen efterfølgende: - Når vi får en underretning, starter vi altid med en samtale med forældrene og henter information fra barnets professionelle netværk, f.eks. pædagogen i børnehaven. - Vurderes det efter disse samtaler, at der er behov for yderligere foranstaltninger, så iværksættes en såkaldt paragraf 50-undersøgelse. - Den skal afdække ressourcer og problemer hos familien og barnet. Kommunen har op til fire måneder til denne undersøgelse. - Og ved den borger, som har underrettet, ikke dette, vil vedkommende jo synes, at der går urimelig lang tid, før kommunen reagerer. Jens Arne Hedegaard mener, det er unfair, når Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo siger til DR, at underretninger ikke bliver taget alvorligt i kommunerne: - Vi har et godt samarbejde med skolerne og lærerne om de mange børn, der hver måned bliver givet underretninger om. - Vi forsøger at hjælpe alle de børn, der har behov for det. At nogle kommuner så måske ikke gør det ordentligt, bør jo ikke give anledning til at hænge alle landets kommuner ud. Antallet af underretninger er i Brønderslev Kommune på ca. fem om ugen.