Udsatte kan gøre forskel

ELEVER:Marianne Jelved mener (7.4.), at jeg er galt afmancheret, fordi jeg har peget på, at det over for nogle forældre kan have stor effekt at trække dem i børnechechen, hvis ikke deres børn kommer i skole. Selvfølgelig er der nogen forældre, der på grund af social udstødelse, etnisk isolation, sygdom, stofindtagelse og andet har svært ved at varetage deres ansvar som forældre, og de skal have den fornødne støtte. Men selv de mest udsatte har dog visse muligheder for at vælge at gøre en forskel i forhold til deres egne børn. Der er 6300 forældre(par) med børn, der i løbet af otte måneder har forsømt mere end én måned. Konsekvens er f.eks. at sige: Du får børnefamilieydelse, fordi der er pligter forbundet med at have børn. Hvis du forsømmer den mest oplagte af alle forpligtelser, så får du ikke børnefamilieydelsen. Sådan er reglen allerede. Desværre er det kun få, der kender reglen, og endnu færre praktiserer den. Kun 16 kommuner har brugt den - i alt i 32 tilfælde. Og det på trods af, at vi ved, det virker. I Helsingør kom næsten alle Roma-børn i skole, da forældrene blev truet med fratagelse af kontanthjælp.